Revue BIBIANA

Revue BIBIANA

Časopis BIBIANA vychádza od roku 1993 (okrem roku 1998). Je jediné periodikum na Slovensku, ktoré pravidelne sleduje a hodnotí umenie pre deti a mládež (literatúra, výtvarné umenie, rozhlas, televízia, film, divadlo), prináša štúdie, eseje, rozhovory s tvorcami, recenzie i polemiky.

Štvrťročník je určený študentom, pedagógom a odborníkom, ktorí pracujú s deťmi, alebo sa pripravujú na takto zameranú profesiu. Má nezastupiteľné miesto pri príprave budúcich pedagógov, pri ďalšom vzdelávaní učiteľov, získavaní postgraduálnych znalostí z detskej literatúry a didaktiky literárnej výchovy.

Je jediným informačným materiálom, prostredníctvom ktorého prezentujeme profesionálne umenie pre deti a mládež  na významných medzinárodných podujatiach i v odborných inštitúciách v zahraničí. Revue BIBIANA je priamym pokračovaním československého časopisu Zlatý máj (časopis o dětské literatuře a umění).

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1997

1996

1995

1994

1993