Skočiť na hlavný obsah
Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY

Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY

CENTRUM DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY (Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie detskej knihy) vzniklo 1. januára 2018, Uznesením vlády SR č. 554/2017 z 29. 11. 2017. 

Vízia - budovať a pestovať kultúru čítania na Slovensku a pozitívne ovplyvňovať a meniť krízový stav čítania detí, prostredníctvom odbornej, konzultačnej a metodickej činnosti v rámci rezortu kultúry, v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Medzi hlavné činnosti patrí aj organizovanie vlastných inovatívnych programov venovaných kultivovanému čítaniu a vytváraniu platformy na výchovu detí vo všetkých oblastiach umenia.

Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY prevzalo na seba aktivity dovtedajšieho Oddelenia knižnej kultúry a sekretariátu Slovenskej sekcie IBBY v BIBIANE.

Aktivity oddelenia predstavovali: 

 • organizovanie domácich a medzinárodných knižných súťaží
 • oceňovania tvorcov literatúry pre deti a mládež
 • organizovanie odborných podujatí
 • predstavovanie ocenených knižných kolekcií prostredníctvom výstav doma i v zahraničí
 • usporadúvanie národnej súťaže Najkrajšie knihy Slovenska
 • udeľovanie národných cien za literatúru pre deti a mládež Cenu Ľudovíta Fullu, cenu Trojruža
 • nominovanie tvorcov na Plaketu Ľudmily Podjavorinskej za propagáciu slovenskej detskej knihy v zahraničí
 • organizovanie súťaže  Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku
 • udeľovanie Ceny Prix Ex Aequo za najlepšiu rozhlasovú adaptáciu literárneho diela
 • navrhovanie slovenských tvorcov  na ocenenie IBBY –  Čestnú listinu IBBY a Cenu Hansa Christiana Andersena.
 • organizovanie festivalu Dni detskej knihy 
 • organizovanie open air festivalu Knižné hody
 • spolupráca pri organizovaní rozhlasového festivalu Zázračný oriešok v Piešťanoch
 • vydávanie štvrťročníka Bibiana - revue o umení pre deti a mládež

Úlohy

 • sledovať stav čítania detskej populácie a analyzovať potreby v tejto oblasti
 • strategicky zameriavať vzdelávaciu a metodickú činnosť a vytvárať primerané umelecké formy a programy, ktoré budú stimulovať kultivované čítanie detí 
 • rozširovať súčasné spôsoby podpory čítania, a vývíjať nové inovatívne metódy, ktoré budú zodpovedať súčasným potrebám
 • spájať rôzne iniciatívy a organizácie, ktoré pracujú v tejto oblasti a poskytovať im odbornú a konzultačnú pomoc a školenia
 • iniciovať aktivity na medzinárodnej úrovni na verejných a odborných fórach a poskytovať priestor pre spoluprácu členských krajín IBBY

IBBY inštitút Bratislava ako medzinárodná platforma odborníkov na čítanie pripravuje každé dva roky v rámci BIB medzinárodné konferencie o čítaní.

Slovenská sekcia IBBY je národnou sekciou Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY - International Board on Books for Young People), mimovládnej organizácie UNESCO. Do IBBY bola prijatá ako súčasť Československej sekcie v roku 1964. V rámci sekcie IBBY rozvíja činnosť iniciatíva Book Handicap, ktorá sa zapája do projektov knižných kolekcií IBBY pre postihnutých, organizovaných Verejnou knižnicou v Toronte (Kanada). Člen výboru Slovenskej sekcie IBBY je poverený spoluprácou s časopisom Bookbird.

ÚSPEŠNÉ PROJEKTY NA PODPORU ĆÍTANIA REALIZOVANÉ NA SLOVENSKU

CENTRUM V MÉDIÁCH