Skočiť na hlavný obsah
Autorské práva

Autorské práva

Bezplatné použitie diel bez súhlasu nositeľa autorských práv je možné len na propagáciu výstavy. Výtvarné diela, ktorých fotografie zverejnené na webovej stránke BIBIANY propagujú jednotlivé výstavy prebiehajúce v BIBIANE, podliehajú ochrane autorských práv podľa autorského zákona. BIBIANA nie je nositeľom autorských práv, tým je autor, resp. jeho dedičia. Dielo sa stáva voľným viac ako 70 rokov po smrti autora. Fotografie zverejnených výtvarných diel môže používateľ použiť len s predchádzajúcim súhlasom autora, resp. jeho dediča či jeho práva zastupujúcej inštitúcie, inak sa dopúšťa porušenia osobnostných práv autora.