Skočiť na hlavný obsah
Archív publikácií

Archív publikácií

Na stránke Digitálnych zbierok je sprístupnený archív publikácií, ktoré BIBIANA pravidelne vydáva. Publikácie sú dostupné vo formáte PDF, a to v kompletnej retrospektíve od prvého po posledné číslo alebo po aktuálny ročník podujatia.

Archív revue Bibiana - odborné periodikum zamerané na literatúru a umenie pre deti a mládež, jediné svojho druhu na Slovensku. Pravidelne prináša hodnotenia, štúdie, eseje, recenzie, rozhovory s tvorcami. Je určený predovšetkým študentom, pedagógom, knihovníkom ale aj všetkým ostatným, ktorí pracujú s deťmi a detskými čitateľmi. Vychádza štvrťročne od roku 1993 ako pokračovateľ československého časopisu Zlatý máj (okrem roku 1998).

Archív zborníkov zo sympózii BIB – zborníky príspevkov, prezentovaných na  medzinárodných odborných sympóziách organizovaných v rámci Bienále ilustrácií Bratislava (od roku 1967 až podnes, s výnimkou roku 1993). Každý ročník sympózia je zameraný na konkrétnu tému z oblasti teórie a dejín ilustrácie literatúry pre deti a mládež. Zborník vydáva pravidelne v dvojročných intervaloch usporiadateľ sympózia (v rokoch 1967 – 1987 Slovenská národná galéria, od roku 1989 BIBIANA). Príspevky sú prístupné v slovenskej aj anglickej verzii.

Archív katalógov zo súťaže Najkrajšie knihy Slovenska – katalóg každoročne prezentuje výsledky aktuálneho ročníka súťaže. Podrobne sú predstavené jednotlivé víťazné knihy, ktoré sa umiestnili vo výberovej kolekcii, vyhlásenej odbornou porotou za Najkrajšie knihy Slovenska v sledovanom období. Okrem popisných informácií o knihách (autori, dizajnéri, vydavateľ, tlačiareň, papier, väzba, náklad) sú katalógy vybavené viacjazyčným úvodom, zoznamom ocenení, registrom ocenených subjektov a obrazovým materiálom. Katalóg vydáva BIBIANA ako hlavný usporiadateľ súťaže, každoročne od roku 1993.

Okrem uvedených pravidelne vydávaných publikácií možno v archíve nájsť aj dve publikácie, ktorá BIBIANA vydala v roku 2015 pri príležitosti polstoročného jubilea Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). Príbeh BIB I – Polstoročie Bienále ilustrácií Bratislava v spomienkach prináša zaujímavé vyznania, spomienky a postrehy pamätníkov, ocenených tvorcov, účastníkov sympózií, porotcov. Príbeh BIB II – Polstoročie Bienále ilustrácií Bratislava vo faktoch a obrazoch je kompletným sprievodcom po 25 ročníkoch bienále (v chronologickom slede údaje a fotografie o jednotlivých ročníkoch BIB - poroty, sympóziá, workshopy, úplný zoznam ocenení - autori a diela s ukážkami).

BIBIANA si pripomenula aj polstoročie súťaže o najkrajšie knihy vydaním jubilejnej publikácie KNIHY V ČASE. Publikácia mapuje ocenené slovenské knihy počas 50-ročnej histórie súťaže, ktorá vznikla v roku 1965 ešte ako celoštátne podujatie, Od r. 1993 ju pod názvom Najkrajšie knihy Slovenska každoročne organizuje BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku. Texty k jednotlivým ročníkom predstavujú organizátorov súťaže, členov poroty a ocenené tituly. Knihy, ktoré v danom ročníku získali hlavné ceny, sú doplnené o obrazový materiál. Dôležitou súčasťou sú registre, ktoré uľahčujú orientáciu v texte.