Skočiť na hlavný obsah
Oddelenia

Oddelenia

VRÁTNICA

T: + 421 2 20 467 111

 

RIADITEĽKA BIBIANY

Ing. Petra Flach, dočasne vymenovaná riaditeľka

petra.flach@bibiana.sk

T: + 421 2 20 467 211

 

Gitka Leskovská

asistentka riaditeľky

T: + 421 2 20 467 131

M: + 421 911 959 574

bibiana@bibiana.sk

gitka.leskovska@bibiana.sk

 

ODDELENIE KOMUNIKÁCIE

Mgr. art. Natália Cehláriková

PR, marketing

T: + 421 2 20 467 243

M: + 421 948 202 331

natalia.cehlarikova@bibiana.sk

  

ODDELENIE REALIZÁCIE VÝSTAV A PROGRAMOV

Barbora Lelkesová

vedúca oddelenia

T: + 421 2 20 467 222

barbora.lelkesova@bibiana.sk

realizacia@bibiana.sk

 

Karin Hudecová

samostatná odborná pracovníčka

T: + 421 2  20 467 224

karin.hudecova@bibiana.sk

 

Monika Machová

samostatná odborná pracovníčka

T: + 421 2 20 467 223

monika.machova@bibiana.sk

 

ODDELENIE ŽIVEJ KULTÚRY 

PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD.

vedúca oddelenia

T: + 421 2 20 467 121

M: + 421 905 340 509 

martina.pavlikanova@bibiana.sk

 

ODDELENIE BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ BRATISLAVA

Mgr. Viera Anoškinová

vedúca oddelenia

T: + 421 2 20 467 142

M: +421 911 212 322

viera.anoskinova@bibiana.sk

 

Denisa Hudecová

samostatná odborná pracovníčka

T: + 421 2 20 467 245

denisa.hudecova@bibiana.sk

 

ODDELENIE BIENÁLE ANIMÁCIE BRATISLAVA

Michal Minich-Mlčoušek, BFA (Hons)

výkonný riaditeľ BAB

vedúci oddelenia

T: + 421 2 20 467 141

M: + 421 940 944 242

michal.mlcousek@bibiana.sk

 

Mgr. art. Lucia Seppová

koordinátorka

T: + 421 2 20 467 175

M: + 421 940 944 282

lucia.seppova@bibiana.sk

 

Mgr. Klaudia Kosnáčová

projektový manažér

T: + 421 2 20 467 175

M: + 421 940 944 272

klaudia.kosnacova@bibiana.sk

 

ÚSEK KNIŽNEJ KULTÚRY

Bc. Zuzana Mitošinková

vedúca úseku

T: + 421 2 20 467 221

zuzana.mitosinkova@bibiana.sk

 

CENTRUM DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY  

Mgr. Eva Andrejčáková

samostatný odborný pracovník  na Centre detskej literatúry, čítania a SK IBBY

T: + 421 2 20 467 172

eva.andrejcakova@bibiana.sk

 

KNIŽNICA A DOKUMENTÁCIA

PhDr. Hana Ondrejičková

vedúca oddelenia

T: + 421 2 20 467 181

kniznica@bibiana.sk

hana.ondrejickova@bibiana.sk

 

Mgr. Jana Michalová

odborná pracovníčka

​T: + 421 2 20 467 182

jana.michalova@bibiana.sk

 

ÚSEK EKONOMIKY, SPRÁVY A OCHRANY MAJETKU

ODDELENIE EKONOMIKY

Martina Búčiová

hlavná ekonómka

T:  + 421 2 20 467 261

martina.buciova@bibiana.sk

 

Jana Račáková

samostatná odborná pracovníčka

T:  + 421 2 20 467 263

jana.racakova@bibiana.sk

 

Marta Jamrichová

personálna a mzdová agenda

T: + 421 2  20 467 231

marta.jamrichova@bibiana.sk

 

Mgr. Viera Jamrišková, MPH

projektová manažérka, granty

M: + 421940 602 021

viera.jamriskova@bibiana.sk

 

ODDELENIE SPRÁVY A OCHRANY MAJETKU

Jozef Hitka

vedúci oddelenia

T: + 421 2 20 467 225

M: + 421 904 348 909

jozef.hitka@bibiana.sk

 

Andrea Domsitzová

samostatná odborná pracovníčka

T: + 421 2 20 467 122

andrea.domsitzova@bibiana.sk

 

Dávid Szabó

IT - podpora

T: + 421 2 20 467 333

david.szabo@bibiana.sk