Skočiť na hlavný obsah
Židovská národnostná menšina

Židovská národnostná menšina


Hanukkové svetlo (pdf)  z knihy Osem svetiel text Leo Pavlát, preklad Hana Suchá


Hamiut hajehudi haleumi

#slovo
Začiatkom 19. storočia sa Bratislava stala strediskom náboženského života Židov z celého Uhorska, vďaka významnej osobnosti rabína Chatama Sofera, ktorý sa v roku 1806 postavil na čelo bratislavskej náboženskej obce. Druhým veľkým strediskom v 20. storočí bolo Nové Mesto nad Váhom. Vznik štátu Izrael mal významný vplyv na slovenské židovstvo, v rokoch 1948 – 1949 emigrovalo do Izraela 11 000 slovenských Židov a ďalších niekoľko tisíc do iných štátov.
V súčasnosti žije najväčšia židovská komunita v Bratislave, ďalšie sú v Košiciach, Prešove, Galante, Komárne, Nových Zámkoch, Nitre, Dunajskej Strede, Trenčíne, Piešťanoch, Banskej Bystrici, Žiline a v Rimavskej Sobote. Strešnou organizáciou židovských náboženských obcí je Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike. Činnosť obce sa sústreďuje na rôzne spoločenské aktivity, poskytovanie sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti ľuďom, ktorí prežili holokaust. Viaceré inštitúcie sa zaoberajú židovskou kultúrou a históriou, medzi najvýznamnejšie patrí Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry, Dokumentačné stredisko holokaustu, Múzeum holokaustu v Seredi a ďalšie. Usporadúvajú výstavy, prednášky, výskumné aktivity, ich činnosť sa zameriava aj na opravu a udržiavanie židovských cintorínov, pamiatok a synagóg.

#jazyk
Židia v minulosti používali dva jazyky, a to hebrejčinu a jidiš. Hebrejčina slúžila ako liturgický jazyk a jidiš bol bežným hovorovým jazykom všetkých vrstiev židovskej populácie v Aškenáze a vo východnej Európe až do konca 18. storočia. Neskôr funkciu hovorového jazyka prebral vždy ten, ktorý sa používal v krajine, kde Židia žili. Napríklad hovorovým jazykom novomestských Židov na prelome 19. a 20. storočia bola nemčina, slovenčina a maďarčina.V súčasnosti hovoria židia u nás po slovensky, a len niekoľkí jedinci zo staršej generácie ovládajú jidiš. Avšak výučbe hebrejčiny venujú najmä ortodoxní židia veľkú pozornosť a učia ju aj svoje deti. Moderná hebrejčina vznikla na základe starej hebrejčiny a je to umelo vytvorený jazyk 19. a 20. storočia. Od roku 1948 je oficiálnym jazykom Izraela. Hebrejčina sa píše sprava doľava. Číslice sa píšu zľava doprava.

#kniha
Kolekciu prezentovaných kníh sme vytvorili v spolupráci so SNM – Múzeom židovskej kultúry, s Veľvyslanectvom Štátu Izrael na Slovensku, Židovským vzdelávacím centrom Chabad a Knižnicou BIBIANY. Za informácie a pomoc ďakujeme Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a jednotlivcom, ktorí nám ochotne zapožičali vzácne exempláre do výstavy.
 

Spracované podľa:
Kol.: Národnostné menšiny – zoznámme sa. Bratislava: Štátny pedagogický ústav 2020
Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2019 – 2020. Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky