Skočiť na hlavný obsah
Nemecká národnostná menšina  

Nemecká národnostná menšina  


Žabí princ a železný Heinrich (pdf)  z knihy Der Froschkönig text Jacob a Wilhelm Grimmovci, preklad Margita Príbusová

Deutsche nationale Minderheit

#slovo
Nemci prichádzali na Slovensko postupne od 12. storočia. Osídlili najmä tri oblasti – Bratislavu a okolie, Hauerland (stredoslovenská oblasť) a Spiš. Budovali mestá, venovali sa remeslám, obchodu, baníctvu, ale aj vinohradníctvu. V 16. a 17. storočí sa prisťahovali na západné Slovensko habáni, povestní výrobou keramiky, napr. vo Veľkých Levároch vznikla celá habánska štvrť. V Malých Karpatoch vznikali od 18. storočia nemecké osady drevorubačov, ktorí sa nazývali huncokári. Posledná vlna prisťahovalcov z nemeckých oblastí prišla v 19. storočí do obce Čermany, severne od Nitry. Medzi najvýznamnejšie inštitúcie patrí Karpatskonemecký spolok na Slovensku, so sídlom v Košiciach, s bohatou kultúrno-vzdelávacou činnosťou. Spolok vydáva časopis Karpatenblatt a má viac ako 30 speváckych a tanečných skupín. Najvýznamnejším podujatím Nemcov žijúcich na Slovensku je tradičný Sviatok kultúry a vzájomnosti, ktorý sa koná vždy v Kežmarku. Ďalšou významnou inštitúciou je Múzeum kultúry karpatských Nemcov SNM v Bratislave. Zameriava sa na muzeálnu dokumentáciu, prezentáciu a výskum kultúry a dejín karpatských Nemcov.

#jazyk
Nemčina je západogermánsky jazyk, jeden z hlavných svetových jazykov, okrem Nemecka najrozšírenejší v Rakúsku, Švajčiarsku, Lichtenštajnsku a v talianskej provincii Južné Tirolsko. Je to tiež spoluúradný a úradný jazyk Luxemburska a Belgicka, ako aj národný jazyk v africkej Namíbii. Nemčina je druhým najčastejšie používaným vedeckým jazykom a v rámci Európskej únie najpoužívanejším materinským jazykom. U nás boli v obciach s väčším počtom príslušníkov nemeckej národnostnej menšiny vytvorené školy v Bratislave, Nitrianskom Pravne, Kežmarku, Chmeľnici, Gelnici a Medzeve, v ktorých sa poskytuje rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka. Vyučovanie v nemeckom jazyku poskytuje Nemecká škola v Bratislave a gymnázium v Poprade, kde sa vyučujú všetky predmety v nemčine.

#kniha
Kolekciu prezentovaných kníh a časopisov sme vytvorili v spolupráci so SNM – Múzeom kultúry karpatských Nemcov v Bratislave, Karpatskonemeckým spolkom a výberom detských kníh nemeckých autorov z knižného fondu Knižnice BIBIANY. Za cenné informácie a pomoc ďakujeme Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a jednotlivcom, ktorí nám ochotne zapožičali vzácne exempláre do výstavy.
 

Spracované podľa:
Kol.: Národnostné menšiny – zoznámme sa. Bratislava: Štátny pedagogický ústav 2020
Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2019 – 2020. Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny 2021