Skočiť na hlavný obsah
Bulharská národnostná menšina

Bulharská národnostná menšina

 

Odvážny kohútik (pdf) z knihy Drevený trón, text Georgi Vlcev, preložila Júlia Stajková


Българското национално малцинство

#slovo
Na Slovensku je prítomnosť Bulharov doložená už od stredoveku. Príslušníci súčasnej bulharskej národnostnej menšiny sú potomkami prisťahovalcov, ktorí na územie Slovenska prišli koncom 19. a v prvej polovici 20. storočia ako výnimoční pestovatelia zeleniny, ovocia a kvetín. Usádzali sa v oblastiach s priaznivými klimatickými a pôdnymi podmienkami v okolí väčších miest, ako sú Bratislava, Nitra, Komárno, Trnava, Banská Bystrica, Košice či Prešov. Ďalšiu vlnu tvorili študenti a robotníci, a to najmä po druhej svetovej vojne.  Bulhari na Slovensku si zachovali vlastný jazyk, náboženstvo, tradičnú stravu, obyčaje a folklór. V súčasnosti sa môžu žiaci vzdelávať v bulharskom jazyku v Súkromnej materskej škole Christa Boteva a v Bulharskej základnej škole a gymnáziu Christa Boteva v Bratislave. Bulharský kultúrny zväz organizuje tradičné folklórne večery, kultúrne podujatia pri príležitosti sviatkov, ako napr. Nový rok, Trifon zarezan (Deň svätého Trifona – sviatok vína a vinárov), Vítanie jari, kulinárske večery, koncerty a iné. Kultúrny život Bulharov je zastrešený Bulharským kultúrnym inštitútom v Bratislave, ktorý organizuje výstavy významných bulharských výtvarníkov, stretnutia so spisovateľmi, kurzy bulharčiny a pod. Od roku 1971 vychádzal časopis Roden glas (Rodný hlas), neskôr časopis Sanarodnik (Krajan).

#jazyk
Bulharčina je indoeurópsky jazyk a patrí do južnej vetvy slovanských jazykov. Zachováva v sebe prvky jazyka pôvodného neslovanského obyvateľstva, ktoré Slovania asimilovali. Ako písmo používa cyriliku, nesie teda v sebe dedičstvo svätých Cyrila a Metoda. Korene modernej bulharčiny siahajú do 18. storočia, súčasný spisovný jazyk sa štandardizoval na základe bulharského nárečia z 19. storočia.

#kniha
Kolekciu prezentovaných kníh sme vytvorili výberom z titulov poskytnutých Bulharským kultúrnym inštitútom, Bulharskou základnou školou a gymnáziom Christa Boteva a z fondu Knižnice BIBIANY. Sú to knihy bulharských autorov v bulharskom aj slovenskom jazyku. Za cenné informácie a pomoc ďakujeme aj Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.

Spracované podľa:
Kol.: Národnostné menšiny – zoznámme sa. Bratislava: Štátny pedagogický ústav 2020
Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2019 – 2020. Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny 2021