Skočiť na hlavný obsah
Poľská národnostná menšina

Poľská národnostná menšina

 


O spiacich rytieroch v Tatrách (pdf)  z knihy Orlie hniezdo vybral a preložil Jozef Marušiak


Polska mniejszość narodowa

#slovo
Pôvodné obyvateľstvo Slovenska poľského pôvodu obývalo predovšetkým horské oblasti poľsko-slovenského pohraničia, najmä Spiš, Oravu a Kysuce. Dnešní obyvatelia týchto regiónov sa však pokladajú predovšetkým za „horalov“ (poľ. Góral, slov. Goral), čiže ľudí spojených s horami. Druhou skupinou poľskej národnostnej menšiny na území Slovenska sú emigranti z 20. a 21. storočia a ich potomkovia, prichádzali najmä na východné Slovensko, neskôr zase ako vysokoškolskí študenti do univerzitných miest. Počas druhej svetovej vojny ako utečenci smerovali na juh, kde dodnes žijú v okolí Komárna, Nových Zámkov, Nitry, Lučenca či Levíc.Vzdelávanie poľskej národnostnej menšiny je u nás zabezpečované výlučne neziskovými organizáciami, vo forme sobotno-nedeľných škôl či krúžkov poľského jazyka. O zachovanie a prezentovanie poľskej kultúry na Slovensku sa usiluje Poľský klub – spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku. Vydáva mesačník s celoslovenskou pôsobnosťou Monitor Polonijny, jediný časopis, ktorý v poľskom jazyku na Slovensku vychádza. Už od roku 1950 rozvíja na Slovensku činnosť Poľský inštitút, ktorého úlohou je podporovanie spolupráce našich krajín v oblasti kultúry, vedy a školstva. Medzi tradičné aktivity a podujatia prezentujúce poľskú kultúru, patria Dni poľskej kultúry v Košiciach, Dubnické dni priateľstva, spolupráce a folklóru, Priateľstvo bez hraníc v Trenčíne a každoročný organový koncert v Nitre. Každoročne sa pri bratislavskom nábreží Dunaja koná podujatie Potykajme si s Poľskom, ale aj Poľské szanty na Dunaji v Bratislave, prezentujúce unikátne poľské námornícke piesne.

#jazyk
Poľština patrí medzi západoslovanské jazyky, do rodiny indoeurópskych jazykov. V 10. storočí boli západoslovanské jazyky do veľkej miery stále jeden jazyk, potom sa začali od seba rozchádzať, ale ešte aj dnes si Poliaci celkom dobre rozumejú so Slovákmi i Čechmi. Veľa cirkevných slov je podobných češtine aj z toho dôvodu, že Poliaci prijali kresťanstvo od Čechov. Poľština je veľmi melodická, spevavá, s častými nosovkami a s výslovnosťou na predposlednej slabike.

#kniha
Kolekciu prezentovaných kníh poľskej národnostnej menšiny sme vytvorili výberom z titulov poskytnutých Poľským inštitútom a z fondu Knižnice BIBIANY. Sú to knihy poľských autorov v poľskom aj slovenskom jazyku.  

Spracované podľa:
Kol.: Národnostné menšiny – zoznámme sa. Bratislava: Štátny pedagogický ústav 2020
Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2019 – 2020. Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny 2021