Skočiť na hlavný obsah
Moravská národnostná menšina

Moravská národnostná menšina


Vodník a mlynársky tovariš (pdf)  z knihy Vodník a mlynársky tovariš text Beneš Metod Kulda, preklad Zuzana Vašková


Moravská národnostní menšina

#slovo
Moravania sú pôvodní obyvatelia historickej Moravy. V historickom kontexte sa tento pojem používa na označenie západoslovanských kmeňov, obyvateľov Moravského kniežatstva, ktoré sa v 6. storočí usadili na dnešnej Morave. Dnes sú Moravania zastúpení svojráznymi etnografickými skupinami, z ktorých najznámejší sú Hanáci, Lasi, Valasi, Moravskí Slováci a Horáci. V oblasti podpory a zachovania kultúry moravskej národnostnej menšiny na Slovensku pôsobia občianske združenia Moravský kultúrny zväz, Morava Krásna Zem či hudobná skupina Moravan. Medzi hlavné kultúrne aktivity a podujatia moravskej národnostnej menšiny patria Moravské jaro a Dedičstvo Moravanov – zamerané na folklórne zvyky pri vítaní jari, Stretnutie Moravanov pri príležitosti príchodu sv. Cyrila a Metoda, Moravská hodobná tour či Moravské besedy. Významný je festival moravskej kultúry Morava krásna zem, ktorý organizuje rovnomenné občianske združenie každoročne od roku 2013.

#jazyk
Moravania žijúci na Slovensku používajú slovenský, prípadne český jazyk, ktoré sa vyvinuli zo staroslovienčiny, pôvodného jazyka Moravanov. Moravské nárečia vykazujú viaceré znaky spoločné so západoslovenskými nárečiami. Národnostné školstvo špeciálne pre moravskú národnostnú menšinu na Slovensku neexistuje.

#kniha
Kolekciu prezentovaných kníh sme vytvorili v spolupráci s Českým spolkom v Košiciach a Knižnicou BIBIANY. Za cenné informácie a pomoc ďakujeme Veľvyslanectvu Českej republiky na Slovensku, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín,Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a jednotlivcom, ktorí nám ochotne zapožičali vzácne exempláre do výstavy.

Spracované podľa:
Kol.: Národnostné menšiny – zoznámme sa. Bratislava: Štátny pedagogický ústav 2020
Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2019 – 2020. Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny 2021