Skočiť na hlavný obsah
Ukrajinská národnostná menšina

Ukrajinská národnostná menšina


Rukavička (pdf)  z knihy Rukavycka preložila a upravila Mária Rázusová-Martáková


Yкраїнська нацiональна меншинa

#slovo
Príslušníci ukrajinskej národnostnej menšiny žijú rozptýlene prevažne v severovýchodnej časti Slovenska. Oficiálny status národnostnej menšiny získali po 2. svetovej vojne, čím dostali priestor na prezentovanie svojej kultúry. Vzniklo Ukrajinské štúdio Československého rozhlasu, začali vychádzať ukrajinské noviny a časopisy. V roku 1945 bolo založené Ukrajinské národné divadlo v Prešove ako prvé profesionálne divadlo ukrajinskej národnostnej menšiny na Slovensku. Dnes pôsobí pod menom Divadlo Alexandra Duchnoviča a je tiež divadlom rusínskej menšiny. Pripravuje a prezentuje inscenácie v ukrajinskom i rusínskom jazyku. Rusínska menšina, ktorá bola počas socializmu zahrnutá pod ukrajinskú, sa mohla emancipovať až po roku 1989. Okrem divadla pôsobí v súčasnosti niekoľko organizácií, ktoré prispievajú k rozvoju a zachovaniu ukrajinskej kultúry na Slovensku. Jednou z nich je aj Poddukelský ukrajinský ľudový súbor, ktorý prezentuje hudobné a tanečné bohatstvo Ukrajincov i Rusínov žijúcich na Slovensku. Mnohé občianske združenia ako Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky, Zväz skautov „PLAST“ ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku, Hudobno-dramatický súbor Tarasa Ševčenka, Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku, Karpaty Košice a ďalšie každoročne organizujú festivaly, divadelné a tanečné predstavenia, letné školy, literárno-hudobné večery a pod. Život a kultúru Ukrajincov na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť predstavuje Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku, ktorého súčasťou je Národopisná expozícia v prírode (skanzen). Na ploche cca 11 ha sa nachádza takmer 50 tradičných stavieb. Vrcholom ľudového staviteľstva Ukrajincov sú drevené chrámy – cerkvi. Vývoj ľudového a profesionálneho výtvarného umenia Ukrajincov na Slovensku od 16. storočia po súčasnosť sprostredkúva Galéria Dezidera Millyho vo Svidníku, ktorá je tiež súčasťou Múzea ukrajinskej kultúry. Dominantou expozície je vzácny súbor ikon, ktoré patria medzi najstaršie a najcennejšie zbierkové predmety múzea.

#jazyk
Ukrajinčina je druhým najväčším slovanským jazykom, komunikuje v ňom viac ako 50 miliónov ľudí. Zaraďujeme ho do skupiny východoslovanských jazykov. Súčasná ukrajinčina sa píše cyrilikou (azbukou). Písomná či literárna podoba jazyka sa vyvinula na prelome 18. a 19. storočia. Veľký vplyv na tento proces mala tvorba výnimočného ukrajinského básnika Tarasa Ševčenka. Najvyšší počet obyvateľov s ukrajinskou národnosťou žije v Prešovskom a Košickom kraji, silné zastúpenie má aj v Bratislavskom kraji.

#kniha
Prezentovanú kolekciu sme vytvorili v spolupráci so Spolkom ukrajinských spisovateľov na Slovensku, Zväzom Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky, Fondom na podporu kultúry národnostných menšín a Knižnicou BIBIANY. Za pomoc ďakujeme aj Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.
 

Spracované podľa:
Kol.: Národnostné menšiny – zoznámme sa. Bratislava: Štátny pedagogický ústav 2020
Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2019 – 2020. Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny 2021