Skočiť na hlavný obsah
Rusínska národnostná menšina

Rusínska národnostná menšina


Potrestané boginky (pdf)  z knihy Štastenko zozbieral Viktor Majerník, upravil Peter Glocko


Русиньска нapoднocтна меншына

#slovo
Karpatskí Rusíni prišli na územie Slovenska počas 5. – 6. storočia. Územie, ktoré u nás obývajú Rusíni, je známe ako prešovský región (Prjaševščina) alebo Prešovská Rus (Prjaševska Rus´). Od 11. storočia do roku 1918 bolo územie obývané Rusínmi južne od Karpát, t. j. neskoršia Podkarpatská Rus a prešovská oblasť, súčasťou Uhorska, po skončení 1. svetovej vojny súčasťou Československa. Po 2. svetovej vojne bola Podkarpatská Rus pripojená k Sovietskemu zväzu ako Zakarpatská oblasť Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky. Následne sa začal násilný proces ukrajinizácie tohto územia, podobne ako aj susedných území obývaných Rusínmi – prešovskej oblasti vo vtedajšom Československu a lemkovskej oblasti v Poľsku. Nový komunistický režim rusínsku národnosť neuznával. Rusíni boli oficiálne uznaní za národnostnú menšinu až v roku 1991.

#jazyk
Po roku 1989 začali vychádzať v rusínskom jazyku (bol kodifikovaný na Slovensku v roku 1995) noviny a časopisy, napríklad Rusyn (Русин), neskôr Holos Rusyna (Голос Русина) a detský časopis Kolŷsočka (Колысочка), Narodnŷ novynkŷ (Народны новинкы), InfoRusyn (ІнфоРусин), vydávajú sa knihy, existuje aj televízne a rozhlasové vysielanie v rámci RTVS i Rádio Rusyn FM (online rádio). Diela svetových a rusínskych dramatikov hrá profesionálne Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove. Ľudovú hudbu a tanec približujú Poddukliansky umelecký ľudový súbor v Prešove a početné amatérske súbory. Rozsiahle zbierky rusínskeho ľudového umenia sa nachádzajú v  Múzeu rusínskej kultúry SNM v Prešove, špecializované zbierky zase v múzeách v Bardejove (ikony) a Medzilaborciach – Múzeum Andyho Warhola. Karpatskí Rusíni sú známi aj svojráznou architektúrou drevených cerkví – kostolíkov. Tak ako jazyk a kultúra, aj karpatsko-rusínske cerkvi spájajú prvky východného a západného kresťanského sveta. V súčasnosti sa v mnohých karpatsko-rusínskych dedinách a mestách nachádzajú aj gréckokatolícke aj pravoslávne chrámy.

#kniha
Prezentovaná kolekcia vznikla v spolupráci s Okrúhlym stolom Rusínov Slovenska, O. z. molodŷRusinŷ, Múzeom rusínskej kultúry SNM v Prešove, O. z. Kolŷsočka – Kolíska, Tota agentúrou, Rusynshopom a Knižnicou BIBIANY. Za cenné informácie a pomoc ďakujeme aj Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
 

Spracované podľa:
Kol.: Národnostné menšiny – zoznámme sa. Bratislava: Štátny pedagogický ústav 2020
Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2019 – 2020. Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny 2021