Skočiť na hlavný obsah
Chorvátska národnostná menšina

Chorvátska národnostná menšina


Ctiborova hora (pdf)  z knihy Šuma Striborova text Ivana Brlicová-Mažuranicová, preklad Zlatko Klátik


Hrvatska nacionalna manjina

#slovo
Chorváti začali na Slovensko prichádzať v 16. storočí z oblastí zničených Turkami. Presídľovanie sa dialo v troch vlnách. Na Slovensku sa Chorváti usadili najmä v okolí Bratislavy, v obciach Čunovo, Rusovce, Jarovce, Dúbravka, Lamač, Devínska Nová Ves, Stupava, Vysoká na Morave, Mokrý Háj, Chorvátsky Grob, Šenkvice, Blatné, Naháč či Dechtice. V niektorých dedinách, napr. Malé Šenkvice, Veľké Šenkvice, Jarovce, určitý čas žili iba Chorváti. Vzhľadom na jazykovú a kultúrnu príbuznosť však postupne väčšina splynula s domácim obyvateľstvom. O šírenie kultúry a uchovávanie dedičstva Chorvátov na Slovensku sa starajú viaceré inštitúcie, občianske združenia a spolky: Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku so sídlom v Bratislave v Devínskej Novej Vsi, Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku – Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj, ktorý združuje Chorvátsky kultúrny spolok Čunovo – Hrvatsko kulturno društvo Čunovo, Chorvátsky kultúrny spolok Devínska Nová Ves – Hrvatsko kulturno društvo Devinsko Novo Selo, Chorvátsky kultúrny spolok Chorvátsky Grob – Hrvatsko kulturno društvo Hrvatski Grob, Chorvátsky kultúrny spolok Jarovce – Hrvatsko kulturno društvo Hrvatski Jandrof a Klub mladých Chorvátov – Klub mladih Hrvatov.
K významnejším podujatiam, ktoré každoročne organizuje Chorvátsky kultúrny zväz, patria Dni chorvátskej kultúry, Festival chorvátskej kultúry, Festival Dobrodošli, Medzinárodný detský letný tábor a iné.

#jazyk
Jazyk používaný Chorvátmi na Slovensku je tzv. gradišćansko-hrvatski, ktorý sa v Chorvátsku zachoval iba v hlaholike a v dnešnej dobe sa už v Chorvátsku nepoužíva, ide o pomerne archaický jazyk. K faktickému uznaniu Chorvátov za národnostnú menšinu aj na Slovensku došlo až v roku 1990, kedy vznikli prvé organizácie a jazyk gradiščanských Chorvátov sa vrátil do verejného života.

#kniha
Kolekciu prezentovaných kníh sme vytvorili výberom z produkcie chorvátskej menšiny u nás a jej autorov, z titulov poskytnutých SNM – Múzeom kultúry Chorvátov na Slovensku a z fondu Knižnice BIBIANY. Za cenné informácie a pomoc ďakujeme Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a jednotlivcom, ktorí nám ochotne zapožičali vzácne exempláre do výstavy.

 

Spracované podľa:
Kol.: Národnostné menšiny – zoznámme sa. Bratislava: Štátny pedagogický ústav 2020
Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2019 – 2020. Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny 2021