Skočiť na hlavný obsah
Vietnamská národnostná menšina

Vietnamská národnostná menšina


Zázračná ryba (pdf)  z knihy Vietnamesische Märchen text František Honzák, Petra Müllerová, Marie Žáková


Dân tộc thiểu số Việt Nam tại Slovakia

#slovo
Vietnamci k nám prichádzali najmä od 70. rokov 20. storočia. Československo pomáhalo povojnovému Vietnamu vychovať odborníkov, či už učňov, technikov, alebo robotníkov. Po roku 1989 Vietnamci prichádzajú spontánne za svojimi príbuznými a často sa presúvajú ďalej do Čiech a západnej Európy. Ich silná orientácia na obchod a gastro služby u nás bola do veľkej miery vynútená zmenou režimu, Vietnamci boli medzi prvými, ktorí po revolúcii stratili zamestnanie. Podnikanie im umožnilo legálne zostať na Slovensku. Žijú najmä v mestách po celom území Slovenska. Práve z generácie prvých obchodníkov sa sformovala podnikateľská elita, zásluhou ktorej vznikli viaceré vietnamské organizácie a spolky, ako sú Združenie vietnamských podnikateľov na Slovensku, Komunita Vietnamcov na Slovensku, Únia vietnamských žien či dokonca Vietnamská futbalová liga. Vietnamci sú silne rodinne založení, prioritou je pre nich vzdelanie. Rodičia vyžadujú od detí, aby sa dobre učili, a sú v tom dôslední. Ich deti však často majú bližšie k európskej kultúre, do ktorej sa narodili a vyrastajú v nej. K najvýznamnejším vietnamským sviatkom patrí Tet, Nový rok, s pohyblivým dátumom podľa lunárneho kalendára (zväčša koncom januára alebo začiatkom februára), keď sa navštevujú rodiny a priatelia, Deň nezávislosti (oslobodenia Vietnamu od francúzskej koloniálnej nadvlády – 2. septembra) či starobylý Sviatok malých detí (tiež podľa lunárneho kalendára, zväčša začiatkom septembra). Vietnamci na Slovensku zvyčajne slávia aj Vianoce. Už niekoľko rokov sa usilujú o priznanie štatútu oficiálnej národnostnej menšiny.

#jazyk
Vietnamčina patrí do skupiny austroázijských jazykov, ktorými sa hovorí v juhovýchodnej a južnej Ázii. Je tzv. tónovým jazykom: rovnaké slová menia svoj význam podľa tónu prednesu. Slovenčina je pre Vietnamcov veľmi náročná, práve jej lepšia znalosť by posilnila kultúrnu integráciu vietnamskej komunity do slovenského prostredia. Generácia Vietnamcov, ktorá absolvovala slovenský školský systém, však ovláda slovenčinu veľmi dobre. Vietnamci sa usilujú zachovať svoj jazyk udržiavaním kontaktu s materskou krajinou. Rodičia posielajú svoje deti do Vietnamu podľa možností pravidelne.

#kniha
Kolekciu vo vietnamčine, slovenčine a iných jazykoch sme vytvorili výberom z fondu Knižnice BIBIANY a od jednotlivcov, ktorým ďakujeme za cenné informácie a pomoc s knihami či inými materiálmi. 

Spracované podľa:
Fjúžn.sk – Portálu Nadácie Milana Šimečku o nových menšinách, cudzincoch a cudzinkách a ďalších minoritných skupinách, ktoré tvoria rozmanitú spoločnosť. Hlinčíková, Miroslava: (Ne)viditeľní imigranti – Vietnamci na Slovensku. Bratislava: MULTIkulti.sk 2011.