Skočiť na hlavný obsah
Srbská národnostná menšina

Srbská národnostná menšina


Šarkan a kráľov syn (PDF) z knihy Šarkan a kráľov syn text Vuk Karadžic, preklad Rudo Brtáň 
 


Cpпска националнa мањина

#slovo
Srbi patria medzi južnú vetvu Slovanov. Na územie dnešného Slovenska prichádzali z rôznych dôvodov a pôsobili v mnohých odvetviach spoločenského, politického, hospodárskeho, duchovného, kultúrneho i umeleckého života. Srbi žijúci na Slovensku boli v roku 2010 oficiálne uznaní za národnostnú menšinu. V súčasnosti žijú v rôznych mestách a obciach Slovenska, nie sú koncentrovaní na jednom mieste tak, ako to bolo v minulosti. V ostatnom čase pribúda občanov Srbska, ktorí sem prichádzajú za prácou, štúdiom či svojimi rodinami. Sú sústredení najmä v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Kultúrne a spoločenské podujatia zamerané na uchovávanie srbskej kultúry a srbského jazyka vyvíjajú najmä tri občianske združenia – Spolok Srbov na Slovensku, ktorý organizuje výtvarné, hudobné, športové, odborné podujatia, rôzne výstavy a pod. Pri Spolku Srbov na Slovensku pôsobí ženská spevácka skupina Izvor. Ďalším významným občianskym združením je Srbské kultúrno–informačné centrum so sídlom v Trnave. Významným združením srbskej národnostnej menšiny na Slovensku je aj Kultúrny inštitút Srbov „Podunavlje“, ktorý sa zameriava na výskum histórie Srbov na Slovensku, na prezentáciu svojich výskumov vo forme výstav a vydávanie kníh.

#jazyk
Srbský jazyk sa v systéme základného školstva neumožňuje. Vyučuje sa ako výberový predmet na Katedre slovanskej filológie. Štúdium srbského jazyka poskytujú na Slovensku aj mnohé jazykové školy.

#kniha
Kolekciu prezentovaných kníh sme vytvorili v spolupráci s Knižnicou BIBIANY, Osnovnou školou Jozef Marčok Dragutin, Gložan v Srbsku. Za informácie a pomoc ďakujeme Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a jednotlivcom, ktorí nám ochotne zapožičali vzácne exempláre do výstavy.
 

Spracované podľa:
Kol.: Národnostné menšiny – zoznámme sa. Bratislava: Štátny pedagogický ústav 2020
Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2019 – 2020. Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny 2021