Skočiť na hlavný obsah
Rómska národnostná menšina

Rómska národnostná menšina


O primášovi Barovi (pdf)  z knihy Kako so nastale gosli text Elena Lacková


Romaňi nacijakeri minorita

#slovo
Pravlasťou Rómov je India. Najstaršie známe správy o pobyte Rómov na území Slovenska sú z 2. polovice 14. storočia. Rómovia boli v minulosti známi ako kočovníci, remeselníci, košikári či hrnčiari, ale aj kováči a osobitne hudobníci. Rómske kultúrne zväzy, záujmové združenia, neziskové organizácie, folklórne súbory a periodiká začali u nás vo väčšej miere vznikať až po revolúcii, v 90. rokoch. Bolo založené aj prvé profesionálne Divadlo Romathan v Košiciach. Rómskej národnostnej menšine sa venuje Slovenské národné múzeum − Múzeum kultúry Rómov na Slovensku v Martine, Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove a Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote. Kultúrne organizácie a zväzy sa starajú o uchovávanie a rozvoj hudobných a hudobno-tanečných tradícií. Každoročne sa koná niekoľko prehliadok a festivalov, ktoré sú pozitívne vnímané aj majoritným obyvateľstvom. Na Slovensku pôsobia mimovládne organizácie ako Centrum sociálnej pomoci mladým CESPOM, In Minorita, Kultúrno-výchovné občianske združenie Lačho drom, Kultúrne Združenie Rómov na Slovensku, OZ Nová cesta,  Rómsky inštitút – Roma Institute, n.o., a mnoho ďalších.

#jazyk
Rómčina je v Európe unikát, jediný zástupca indoárijskej vetvy indoeurópskych jazykov. Zo všetkých európskych jazykov má najbližšie k sanskritu. Vo svete má rôzne dialekty, u nás sa regionálne kodifikovala až v roku 2008. Zaujímavosťou je, že na rozdiel od slovenčiny má iba dva rody podstatných mien – mužský a ženský, alebo špecifické spoluhlásky čh, ph, kh, th, ktoré sa vyslovujú s prídychom. Rómsky jazyk sa dnes šíri vo viacerých periodikách, aj pomocou Rómskeho magazínu – So vakeres?, rozhlasovej relácie Rómske slovo či Rómskeho mediálneho centra. Do siete škôl je zaradené Súkromné gymnázium v Kremnici s vyučovaním rómskeho jazyka. V posledných rokoch sa vyvíja iniciatíva, aby rómske deti mali v školách rómčinu ako hlavný jazyk.

#kniha
Kolekciu prezentovaných kníh sme vytvorili v spolupráci s Dokumentačno-informačným centrom rómskej kultúry v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove, OZ Jekhetane – Spolu, Rómskym inštitútom – Roma Institute, n.o., s OZ Romano kher – Rómsky dom, Rómskym literárnym klubom – ROLIK a Knižnicou BIBIANY. Za cenné informácie a pomoc ďakujeme Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a jednotlivcom, ktorí nám ochotne zapožičali knihy do výstavy. 


Spracované podľa:
Kol.: Národnostné menšiny – zoznámme sa. Bratislava: Štátny pedagogický ústav 2020
Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2019 – 2020. Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny 2021