Skočiť na hlavný obsah
Konferencia KREHKÉ SPOJENIA

Konferencia KREHKÉ SPOJENIA

Konferencia Krehké spojenia (pozvánka) ktorá sa konala 9. 10. 2020 spojila dve významné udalosti, ktoré tvorili zároveň jej program: 
1. slávnostné udeľovanie ocenení za Najlepšie a najkrajšie detské knihy roka 2019
2. konferenciu zameranú na hodnotovú reflexiu detskej literatúry, ktorá vychádza na Slovensku

1. Slávnostné udeľovanie ocenení za Najlepšie a najkrajšie detské knihy roka 2019
Súťaž o Najkrajšie detské knihy vznikla v roku 1990  a o rok neskôr sa pridala súťaž o Najlepšie detské knihy, pričom cieľom bola podpora vydávania výtvarne a literárne hodnotných kníh pre deti a mládež. Organizátormi súťaže sú BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti a Slovenská sekcia IBBY. Výtvarná odborná porota vyberá spomedzi prihlásených kníh pre deti a mládež Najkrajšiu detskú knihu za uplynulé obdobie jari, leta, jesene a zimy ukončeného/predchádzajúceho roka. Toto ocenenie sa udeľuje ilustrátorovi a vydavateľovi. Podobne, literárna odborná porota vyberá Najlepšiu detskú knihu vydanú na Slovensku v predchádzajúcom ročnom období. Ocenenie získavajú autor textu, prekladateľ príp. zostavovateľ a vydavateľ. 
Ocenenia boli zasielané poštou, na konferencii odprezentovali laudácie ocenených kníh. (Viera Anoškinová, Beata Panáková.) Výsledky a zoznam ocenených titulov Najlepších a najkrajších detských kníh roka 2019 si môžete pozrieť tu.
 

2. Konferencia zameraná na hodnotovú reflexiu detskej literatúry, ktorá vychádza na Slovensku.
V ďalšej časti konferencie Krehké spojenia vystúpili odborníci zo Slovenska aj zo zahraničia, (Timotea Vráblová, Zoltán Mátyus, Maria Jesus Gil Iglesias a ďalší), ktorí sa vo svojich prednáškach zamerali na:

  • potreby detského čitateľa
  • stimuly a prínosy pre zdravý vývin osobnosti
  • rušivé vplyvy pri vnímaní, porozumení a interpretovaní
  • negatívne javy v detskej literatúre

Konferenciu podporila Kreatívna Európa.

KREHKÉ SPOJENIA (online celá konferencia)

Hodnoty a "hodnoty" v detskej literatúre (video príspevok Timotey Vráblovej) 

Iniciácia, pozvanie alebo invázia do detskej duše (video príspevok Zoltána Mátyusa)