Skočiť na hlavný obsah
MEDZINÁRODNÉ KONFERENCIE IBBY INŠTITÚTU 2015

MEDZINÁRODNÉ KONFERENCIE IBBY INŠTITÚTU 2015

Po prvýkrát bolo na Slovensku čítanie predstavené na medzinárodnej úrovni komplexnejšie než len ako zručnosť, ktorú má dieťa ovládať po príchode do školy, alebo činnosť, pri ktorej sa má zabaviť.

BULLETIN

PROGRAM   

30.augusta 2015:

TIMOTEA VRÁBLOVÁ (Slovensko) „Kde je moja mamička“ a iné sujetové modely. Od vnímania podobností k stimulovaniu vnútorných emocionálnych procesov dieťaťa

VALERIE COGHLAN (Írsko) Ukáž mi príbeh: Vyjadrovanie emócií v obrázkových knižkách bez slov

JUNKO YOKOTA (USA) Obrázkové knihy „s dušou“: ako knižky vyvolávajú v čitateľovi empatiu

ROBIN MORROW (Austrália) Naše miesta: V austrálskych obrázkových knižkách zvyčajne nájdeme znázornené miesta domova a prostredie komunity

MARKÉTA ANDRIČÍKOVÁ (Slovensko) Pojedanie dier – cesta k celistvosti?

VERONIKA ROT GABROVEC (Slovinsko) Dôležité miesta a dôležité hlasy

TILKA JAMNIK (Slovinsko) Tri rôznorodé slovinské knižky bez slov

ĽUBOSLAV PAĽO (Slovensko) Motív smrti v obrázkovej knihe

 

31. augusta 2015

KAPKA KANEVA (Bulharsko) Ako vychovať čitateľa: kniha ako priestorový objekt a jej úloha vo vývine detí

ĽUDMILA HRDINÁKOVÁ (Slovensko/Slovakia) Čítanie mení mozog dieťaťa Výskumy ukazujú, že čítanie je existenčne dôležité pre rozvoj človeka

BEATA PANÁKOVÁ (Slovensko) POST SKRIPTUM. Naozaj už bolo všetko povedané?

AKOSS OFORI-MENSAH (Ghana) Kniha, ktorá zachránila chlapcovi život. Skutočný príbeh nielen o Massawoudovi alebo čo sa deje v procese identifikácie čitateľa s knihou

GUNILLA EKMAN (Švédsko) Dovoľte mojej duši čítať. Realita, čítanie a moje skutočné JA

TIMOTEA VRÁBLOVÁ (Slovensko) Prečo k nám príbeh hovorí? Od vnútornej interakcii k schopnosti „čítať“ životné situácie

MURTI BUNANTA (Indonézia) Rozprávanie príbehov je vyjadrením starostlivosti, vnútorne posilňuje, uzdravuje a vzdeláva

THOMAS VAN DER WALT (Juhoafrická republika) Rozprávanie príbehov ako cesta ako rozvinúť v deťoch interkultúrne porozumenie

JUAN CARLOS ALONSO (Španielsko) Projekt „BULARRETIK MINTZORA”; Rozvoj čitateľských návykov a psychoemocionálna stimulácia “BULARRETIK MINTZORA”;

AKSINJA KERMAUER (Slovinsko) Čitatelia, ktorí sú na okraji (deti a mládež, ktorí nie sú schopní čítať kvôli rôznym typom postihnutia)

EVA BARONGO (Uganda) Sociálne zručnosti a sociálna interakcia sú stimulované čítaním

BOŽENA KOLMAN FINŽGAR (Slovinsko) Vytvor si rozprávku – motiváciu pre čítanie a tvorivosť