Skočiť na hlavný obsah
Medzinárodná konferencia IZBY ČÍTANIA

Medzinárodná konferencia IZBY ČÍTANIA

KONFERENCIA NA YOUTUBE 

POZVÁNKA 

Medzinárodná konferencia  Izby čítania VITAJTE V KNIŽNOM LABORATÓRIU! sa konala 21. novembra 2019 od 9:00 do 16:00 v Univerzitnej knižnici v Bratislave na Ventúrskej 11. Za účasti tvorcov piatich Izieb čítania, realizovaných v BIBIANE a odborníkov z oblasti literatúry, divadelného a výtvarného umenia sme predstavili IZBU ČÍTANIA ako unikátny umelecký multižánrový formát, jediný svojho druhu na Slovensku, ktorého cieľom je sprostredkovať deťom pri čítaní možnosť hĺbať nad textom, porozumieť, citlivo vnímať a ujasňovať si vlastné postoje v príbehu a utvárať hodnoty, aby si deti vedeli budovať vzťahové väzby a rozvíjať zdravé modely správania, boli citlivé a empatické, k čomu ich IZBA ČÍTANIA motivuje.

Izba čítania je interaktívnym vizuálne stvárneným výtvarno-scénickým priestorom inšpirovaný čítaním a inšpirujúci k čítaniu. V Centre detskej literatúry, čítania a Slovenskej sekcie IBBY, ktoré sídli v BIBIANE, medzinárodnom dome umenia pre deti doteraz vzniklo päť realizácií takýchto izieb. Návštevníci Izby čítania sa stávajú účastníkmi tvorivého, facilitovaného procesu. Aký má význam scénicko-výtvarný priestor pre rozvíjanie reflexie, fantázie a tvorivosti pri čítaní? Aký význam má z hľadiska psychosociálnych potrieb súčasných detí? 

PROGRAM KONFERENCIE S PRÍSPEVKAMI REČNÍKOV:

Otvorenie: koordinátorka Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY Timotea Vráblová, riaditeľka Univerzitnej knižnice Silvia Štasselová, štátny tajomník MK SR Ivan Sečík a riaditeľ BIBIANY Peter Tvrdoň. VIDEO

Príbeh Knižného laboratória (T. Vráblová, SR)   VIDEO

 Blízkosť čítaného divadla (M. Klíma, CZ)  VIDEO (od 18:00 minúty)

Rečou divadla je literatúra: Špecifiká práce s literárnou predlohou pri tvorbe divadelnej inscenácie s deťmi (M. Jindra, CZ) VIDEO

Kniha Dierožrút ako scénické laboratórium. Čo sa skrýva za čiernou dierou? (M. Bačová, SR)  VIDEO

Kniha Dierožrút ako scénické laboratórium. Krajiny vzniku a zániku (T. Vráblová, SR) VIDEO (od 18:15 minúty)

Záhada hradného pokladu. Labyrint medzi scénickým priestorom a výtvarnou inštaláciou (J. Dubovská, SR) VIDEO

Záhada hradného pokladu. Ako sa nestratiť v tmavých chodbách (T.Vráblová, SR) VIDEO (od 16:00 minúty)

Pozor, nálezisko príbehov! Keď hľadanie je cestou i cieľom (Z. Mátyus, SR) VIDEO

Pozor, nálezisko príbehov! Medzi „mapou naratívu“ a „archeológiou príbehu“ (T.Vráblová, SR) VIDEO (od 44:40 minúty)

Ukradnuté mená. Ilustrovaná reportáž o šikane (Josep Antoni Tàssies, Španielsko) VIDEO

Zachráň neznámeho tvora. Bábkové divadlo a rozprávka ako priestor pre symbolické a metaforické vyjadrenie (Z. Vojtíšková, CZ) Výzva a zároveň bezpečný priestor v tvorbe pre špecifické skupiny (J. Pospíšilová, CZ) VIDEO