Medzinárodné konferencie IBBY inštitútu 2017

Medzinárodné konferencie IBBY inštitútu 2017

BULLETIN

V Bratislave sa v dňoch 5. a 6. septembra 2017 konali medzinárodné konferencie pre rodičov, učiteľov a všetkých záujemcov, ktorí pracujú s deťmi predškolského a mladšieho školského veku. Organizovali ich BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti a SK IBBY.  Participovali na nich aj Ústav slovenskej literatúry SAV, Kreatívna Európa – Creative Europe Desk Slovakia a OZ Fanfáry.

Konferencia Nakukni poza obrázok, čo vidíš?  (5.9.2017) priblížila svet obrázkových kníh – ako pri ich spoločnom čítaní môžeme u detí podporovať zdravý vývin, symbolické myslenie, ako cez ilustráciu dokážeme pomáhať deťom formulovať myšlienky a pozitívne pôsobiť na verbálny prejav dieťaťa. Pozornosť bola zameraná aj na výtvarné stvárnenie komplikovaných tém a na to, ako s ilustráciami pracovať stimulačne a konštruktívne.

Dňa 6. septembra pokračovalo podujatie konferenciou – Poď si čítať v knižke aj v živote! zameranou na problematiku čítania ako na zaujímavý a zložitý proces, ktorý závažným spôsobom ovplyvňuje ľudský život. Na kvalitu čítania má vplyv aj to, ako svoj bežný život prežívame. Významní odborníci zo Slovenska a z rôznych krajín sveta sa venovali procesom spojeným s čítaním a tiež  tomu, ako môže aj pohyb, vnímanie zvukov a hudby alebo rôzne sociálne aktivity stimulovať schopnosť dieťaťa vnímať, porozumieť textu a prenášať zažité skúsenosti do vlastného životného priestoru.

 

PROGRAM A PRÍSPEVKY PREDNÁŠAJÚCICH

NAKUKNI POZA OBRÁZOK, ČO VIDÍŠ? - príspevky z konferencie 5. septembra 2017 

Timotea Vráblová (Slovenská republika)
Nakukneš? Čo podporuje porozumenie pri vnímaní obrazu u dieťaťa? PDF   

Markéta Andričíková (Slovenská republika)
Keď to, čo vidíme, vlastne nie je to, čo vidíme (Pohľad z rôznych perspektív)  PDF  

Ragnheiður Gestsdóttir (Islandská republika)
Aké obrázkové knihy čítať viac – tie pre domáce prostredie alebo tie globálne zamerané? PDF  

Josep Antoni Tàssies (Španielske kráľovstvo)
Obrázková kniha - okno do nášho srdca, výzva pre našu myseľ.  PDF  

Ellis Vance (Spojené štáty americké)
Ako detské knihy rozvíjajú porozumenie detí a pomáhajú im prekročiť hranice vlastnej skúsenosti PDF

Akoss Ofori-Mensah (Ghanská republika)
Nakukni poza obrázok a stretni sa s malým Afričanom a Afričankou  PDF 

Margaret Anne Suggs (Írsko)
Ako sa  v obrázkových knižkách 20. storočia znázorňovala identita dieťaťa afroamerického pôvodu  PDF

Ľubica Kepštová (Slovenská republika)
Od obrázku k príbehu (u detí mladšieho školského veku)  PDF  

Björn Sundmark (Švédske kráľovstvo)
Ako sa lyžovať po švédsky: uzimený pohľad na švédske obrázkové knihy o zime  PDF  

 

POĎ SI ČÍTAŤ V KNIŽKE AJ V ŽIVOTE!  - príspevky z konferencie 6. septembra 2017 

Timotea Vráblová (Slovenská republika)
Od mechanického čítania k tvorivému. A čo tomu predchádza. VIDEO / PDF   

Viera Sádovská (Slovenská republika)
Čítame s pohybom a čítame v pohybe VIDEO / PDF 

Mariano Dimonte (Talianska republika)
Hudobný projekt pre najmenších „Crescendo v hudbe“ Aj hudba rozvíja naše vnímanie pre knihu  PDF 

Tilka Jamnik (Slovinsko)
Čítaj, ako chceš, aby si sa dostal(a) k skvelému výletu s výnimočným jedlom PDF  

Kapka Kaneva (Bulharská republika)
Predstavenie klasickej literatúry tínedžerom. Projekt El Árbol de los Clásicos z hľadiska vizuálneho spracovania. PDF

Mária Bačová (Slovenská republika)
Priestor v rozprávke VIDEO / PDF  

Beata Panáková (Slovenská republika)
Byť v obraze  VIDEO / PDF  

Angela Lebedeva (Ruská federácia)
Formovanie budúcnosti: Rozvoj čítania s porozumením a propagácia čítania. Skúsenosti z Ruskej štátnej knižnice pre deti a mládež PDF