Skočiť na hlavný obsah
Konferencia JAZYK AKO PRIESTOR DOMOVA

Konferencia JAZYK AKO PRIESTOR DOMOVA

BIBIANA-Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY organizovala 14. februára 2020 v Univerzitnej knižnici konferenciu o materinskom jazyku – JAZYK  AKO PRIESTOR DOMOVA v súvislosti s Medzinárodným dňom materinského jazyka. V roku 2020 to bolo po prvýkrát, keď sa Slovenská republika oficiálne zapojí do osláv tohto dňa, vo významnom jubilejnom 20. ročníku, pod záštitou ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 
Cieľom tvorivej konferencie je poukázať na význam materinského jazyka ako najdôležitejšieho komunikačného nástroja v rodine, priniesť pohľad na materinský jazyk z hľadiska jeho vplyvu na na budovanie vnútorného bezpečia dieťaťa, predstaviť ho ako konštruktívny prvok pri psychosociálnom vývine detí a poukázať na to, ako súvisí rozvíjanie vzťahu s materinským jazykom s kultivovaním osobnosti. 
 
PROGRAM KONFERENCIE:

1. Materinský jazyk vo svete zvukov a citov dieťaťa / PAVOL MUCHA (hudobník, zakladajúci člen komorného telesa Mucha Quartet)  
2. „Struggle“ o rodný jazyk / GABRIELA DITTELOVÁ (spisovateľka, autorka kníh pre deti) 
3. Rola rodiča v rozvoji komunikačných schopností dieťaťa / WORKSHOP s prekvapením 
4. Materinská reč – korene pre budúcnosť / DANIEL HEVIER (spisovateľ, básnik, kreatívec, inovátor, inšpirátor)  
5. Materinská reč – cesta k vnútornému obrazu o sebe a o svete TIMOTEA VRÁBLOVÁ (literárna vedkyňa, pedagogička, lektorka, prezidentka Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY), koordinátorka Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY v rámci BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti.