SEMINÁRE

SEMINÁRE

 

BRÁNA KNIHY OTVORENÁ  
štvormesačný pravidelný program  v troch cykloch (1x mesačne) pre učiteľov predprimárneho vzdelávania, rodičov, knihovníkov a ostatných záujemcov o čítaní s najmenšími deťmi (batoľatami až po predškolský vek)

ČÍTAME V PRIESTORE KNIHY 
štvormesačný ravidelný program  v troch cykloch (1x mesačne) pre učiteľov, rodičov, knihovníkov a záujemcov o práci s knihou s deťmi v mladšom a staršom školskom veku

DO NOVEJ SEZÓNY!
odborný seminár pre bábkarov (31. 5. 2018)

KULTIVIOVANÉ ČÍTANIE NIELEN AKO SPOLOČENSKÁ TÉMA, ALE AKO VÍZIA  
Záznamy zo seminára (5. 2. 2018)