Skočiť na hlavný obsah
Konferencie IBBY INŠTITÚTU BRATISLAVA 2019

Konferencie IBBY INŠTITÚTU BRATISLAVA 2019

V dňoch 22. a 23. októbra sa v hoteli Tatra konali medzinárodné konferencie o čítaní. Oba dni ich navštívilo vyše 160 účastníkov, početné bolo najmä zastúpenie pedagógov a knihovníkov, ale aj rodičov, medzi ktorými boli mnohí absolventi našich vzdelávacích programov pre dospelých (realizované počas školského roka 2018/2019). Cieľom konferencií bolo poukázať na to, ako stimulovať a kultivovať tie procesy v človeku, ktoré ho s knihou a knižnou kultúrou spájajú, ako rozvíjať prežívanie jedinca i spoločenstva pri čítaní a počuť aj skúsenosti zo zahraničia. Príspevky štyroch domácich a desiatich zahraničných rečníkov priniesli mnohé dôležité a aktuálne témy, ktoré súvisia s hlbším významom čitateľstva.
POZVÁNKA
BULLETIN 
YOUTUBE 
(celá konferencia)         
AUDIONAHRÁVKY    


22. októbra 2019 „ČO VIDÍME A ČO NEVIDÍME.“  PRÍBEH V OBRÁZKOVEJ KNIŽKE
(konferencia venovaná obrázkovým knižkám a možnostiam ich interpretácie, presahom a prepájaniu s textom)

Timotea Vráblová (Slovenská republika)
Cesta z LABYRINTU do priestoru ŽIVOTA? Vizuálny príbeh a jeho presah v životnom priestore dieťaťa. video

Margaret Anne Suggs (Írsko)
Priblížme sa k ideálom a ku kultúre shakerov cez Abecedárik.  video  

Milena Šubrtová (Česká republika)
Svet v obrazových príbehoch Pavla Čecha. video

María Jesús Gil Iglesias (Španielske kráľovstvo)
Keď sa v obrázkových knižkách spája text s ilustráciou … video

Tilka Jamnik (Slovinská republika)
Obrázková knižka pri čítaní medzi generáciami. video

Akoss Ofori-Mensah (Ghanská republika)  
Úžasná maminkina prikrývka.  video

Markéta Andričíková (Slovenská republika)
Od príbehu k výtvarnému umeniu a naopak. (Nad knihami Jany Bodnárovej Moja prvá galéria a Moniky Kompaníkovej Kde je Ester N?video

Björn Sundmark (Švédske kráľovstvo)
Vrah vrán: Ilustrácie Igora Olejnikova na hodinách tvorivého písania.  video

 

23. októbra 2019  ČÍTAME V PRIESTORE KNIHY
(konferencia priniesla zaujímavé témy z rôznych končín sveta ako napr. využitie biblioterapie pre traumatizované deti v Iráne, práca s alternatívnymi knižnými formami, (pop-up, trojdimenzionálne, knihy-hračky), intuícia pri čítaní,...)   

Timotea Vráblová (Slovenská republika)
Čo s tým morálnym ponaučením J? Alebo od získavania informácií k ČÍTANIU. video

Zoltán Mátyus (Slovenská republika) 
Unikátny zázrak. video

Paul Dakin (Spojené kráľovstvo)
Ponorme sa hlbšie: Intuícia pri písaní a pri čítaní.  video

Kapka Kaneva (Bulharská republika)
VEK MÁ PRIESTOR V OBRAZE. Alternatívne knižné formy ako tvorivý priestor pre čítanie video

Zohreh Ghaeni (Iránska islamská republika)
Ako v Iráne pomohli obrázkové knižky deťom zasiahnutým traumou: Skúsenosti v organizácii „Čítaj si so mnou“. video

Beata Panáková (Slovenská republika)
TECHNIKA – REFLEXIA – INŠPIRÁCIA. video

Miroslav Jindra (Česká republika)
(Zne)užitie dramatickej výchovy vo výučbe ostatných predmetov. video