Skočiť na hlavný obsah
Jazyk ako priestor domova II.

Jazyk ako priestor domova II.

 

II. ročník konferencie JAZYK AKO PRIESTOR DOMOVA s podtitulom Riekla rieka riekanková, organizovaný pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka, poskytuje príležitosť vyzdvihnúť význam materinského jazyka a poukázať na jeho funkciu z hľadiska psychosociálnych potrieb dieťaťa aj z hľadiska jeho kultúrneho významu. Vytvára vzácny priestor pre stretnutie etník, ktoré žijú na Slovensku, preto podujatie vnímame ako kultúrnu udalosť, oslavu materinského jazyka, čomu prispôsobujeme aj charakter konferencie. 2. ročník konferencie je venovaný zvukovej stránke materinského jazyka ako nositeľa symbolického významu pre dieťa.

LINK na celú konferenciu (3,15 hod)  

Samostatné príspevky podľa programu (videá)

1. Otvorenie (Timotea Vráblová)
2. Pieseň u nás doma (Jana Mikulčíková) 
3. Domov v básni (Gabriela Dittelová)
4. Riekla rieka riekanková - hádankáreň, hudobno-poetické hádanky (Timotea Vráblová, Gabriela Dittelová, Jana Mikulčíková)
5. Jazyk ako priestor domova (Zoltán Mátyus)
6. Slovo zo srdca ako ho (ne)poznáme (Timotea Vráblová) 

Pásmo riekaniek 14-tich etník žijúcich na Slovensku