Jazyk ako priestor domova II.

Jazyk ako priestor domova II.

LINK NA PREMIÉRU KONFERENCIE V PIATOK 26.2. 2021 o 17:00 https://youtu.be/5u_eu2y8lFk

2. ročník konferencie je organizovaný pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka. Poskytuje príležitosť vyzdvihnúť význam materinského jazyka a poukázať na jeho funkciu z hľadiska psychosociálnych potrieb dieťaťa aj z hľadiska jeho kultúrneho významu. Vytvára vzácny priestor pre stretnutie etník, ktoré žijú na Slovensku, preto podujatie vnímame ako kultúrnu udalosť, čomu prispôsobujeme aj charakter konferencie.

Tohtoročná konferencia bude venovaná zvukovej stránke materinského jazyka ako nositeľa symbolického významu pre dieťa. 

Program

Otvorenie (Timotea Vráblová)

Domov pre pieseň  (Jana Mikulčíková, flauta)

Pieseň u nás doma (Jana Mikulčíková) 

Domov v básni (Gabriela Dittelová)

Hádankáreň (hudobno-poetické hádanky) (Gabriela Dittelová, Jana Mikulčíková)

Riekla rieka riekanková (Timotea Vráblová)

Jazyk ako priestor domova (Zoltán Mátyus)

Slovo zo srdca ako ho (ne)poznáme (Timotea Vráblová)