MEDZINÁRODNÉ KONFERENCIE IBBY INŠTITÚTU 2019

KONFERENCIE NA YOUTUBE          POZVÁNKA            BULLETIN     

V dňoch 22. a 23. októbra sa v hoteli Tatra konali medzinárodné konferencie o čítaní. Oba dni ich navštívilo vyše 160 účastníkov, početné bolo najmä zastúpenie pedagógov a knihovníkov, ale taktiež rodičov, medzi ktorými boli mnohí absolventi našich vzdelávacích programov pre dospelých, ktoré sme v Centre detskej literatúry, čítania a SK IBBY realizovali počas školského roka 2018/2019.

Cieľom konferencií bolo poukázať na to, ako stimulovať a kultivovať tie procesy v človeku, ktoré ho s knihou a knižnou kultúrou spájajú, ako rozvíjať prežívanie jedinca i spoločenstva pri čítaní a počuť aj skúsenosti zo zahraničia. Príspevky štyroch domácich a desiatich zahraničných rečníkov priniesli mnohé dôležité a aktuálne témy, ktoré súvisia s hlbším významom čitateľstva.

Prvá konferencia (22.10.) ČO VIDÍME A ČO NEVIDÍME.“ PRÍBEH V OBRÁZKOVEJ KNIŽKE bola (ako už názov napovedá) venovaná obrázkovým knižkám a možnostiam ich interpretácie, presahom a prepájaniu s textom.

Druhá konferencia (23.10.) ČÍTANIE AKO TVORIVÝ PROCES priniesla mnohé zaujímavé témy z rôznych končín sveta ako napr. využitie biblioterapie pre traumatizované deti v Iráne, práca s alternatívnymi knižnými formami, (pop-up, trojdimenzionálne, knihy-hračky), intuícia pri čítaní,...)   

PROGRAM:

22. októbra 2019

„ČO VIDÍME A ČO NEVIDÍME.“  PRÍBEH V OBRÁZKOVEJ KNIŽKE

Timotea Vráblová (Slovenská republika)
Cesta z LABYRINTU do priestoru ŽIVOTA? Vizuálny príbeh a jeho presah v životnom priestore dieťaťa. 

Margaret Anne Suggs (Írsko)
Priblížme sa k ideálom a ku kultúre shakerov cez Abecedárik. 

Milena Šubrtová (Česká republika)
Svet v obrazových príbehoch Pavla Čecha. 

María Jesús Gil Iglesias (Španielske kráľovstvo)
Keď sa v obrázkových knižkách spája text s ilustráciou …

Tilka Jamnik (Slovinská republika)
Obrázková knižka pri čítaní medzi generáciami.

Akoss Ofori-Mensah (Ghanská republika)  
Úžasná maminkina prikrývka.  

Markéta Andričíková (Slovenská republika)
Od príbehu k výtvarnému umeniu a naopak. (Nad knihami Jany Bodnárovej Moja prvá galéria a Moniky Kompaníkovej Kde je Ester N?

Björn Sundmark (Švédske kráľovstvo)
Vrah vrán: Ilustrácie Igora Olejnikova na hodinách tvorivého písania. 

 

23. októbra 2019   ČÍTAME V PRIESTORE KNIHY

 

Timotea Vráblová (Slovenská republika)
Čo s tým morálnym ponaučením J? Alebo od získavania informácií k ČÍTANIU. 

Zoltán Mátyus (Slovenská republika) 
Unikátny zázrak. 

Paul Dakin (Spojené kráľovstvo)
Ponorme sa hlbšie: Intuícia pri písaní a pri čítaní. 

Kapka Kaneva (Bulharská republika)
VEK MÁ PRIESTOR V OBRAZE. Alternatívne knižné formy ako tvorivý priestor pre čítanie

Zohreh Ghaeni (Iránska islamská republika)
Ako v Iráne pomohli obrázkové knižky deťom zasiahnutým traumou: Skúsenosti v organizácii „Čítaj si so mnou“.

Beata Panáková (Slovenská republika)
TECHNIKA – REFLEXIA – INŠPIRÁCIA.

Miroslav Jindra (Česká republika)
(Zne)užitie dramatickej výchovy vo výučbe ostatných predmetov.