MEDZINÁRODNÉ KONFERENCIE IBBY INŠTITÚTU 2015

BULLETIN

PROGRAM   

30.augusta 2015:

TIMOTEA VRÁBLOVÁ (Slovensko) „Kde je moja mamička“ a iné sujetové modely. Od vnímania podobností k stimulovaniu vnútorných emocionálnych procesov dieťaťa

VALERIE COGHLAN (Írsko) Ukáž mi príbeh: Vyjadrovanie emócií v obrázkových knižkách bez slov

JUNKO YOKOTA (USA) Obrázkové knihy „s dušou“: ako knižky vyvolávajú v čitateľovi empatiu

ROBIN MORROW (Austrália) Naše miesta: V austrálskych obrázkových knižkách zvyčajne nájdeme znázornené miesta domova a prostredie komunity

MARKÉTA ANDRIČÍKOVÁ (Slovensko) Pojedanie dier – cesta k celistvosti?

VERONIKA ROT GABROVEC (Slovinsko) Dôležité miesta a dôležité hlasy

TILKA JAMNIK (Slovinsko) Tri rôznorodé slovinské knižky bez slov

ĽUBOSLAV PAĽO (Slovensko) Motív smrti v obrázkovej knihe

 

31. augusta 2015

KAPKA KANEVA (Bulharsko) Ako vychovať čitateľa: kniha ako priestorový objekt a jej úloha vo vývine detí

ĽUDMILA HRDINÁKOVÁ (Slovensko/Slovakia) Čítanie mení mozog dieťaťa Výskumy ukazujú, že čítanie je existenčne dôležité pre rozvoj človeka

BEATA PANÁKOVÁ (Slovensko) POST SKRIPTUM. Naozaj už bolo všetko povedané?

AKOSS OFORI-MENSAH (Ghana) Kniha, ktorá zachránila chlapcovi život. Skutočný príbeh nielen o Massawoudovi alebo čo sa deje v procese identifikácie čitateľa s knihou

GUNILLA EKMAN (Švédsko) Dovoľte mojej duši čítať. Realita, čítanie a moje skutočné JA

TIMOTEA VRÁBLOVÁ (Slovensko) Prečo k nám príbeh hovorí? Od vnútornej interakcii k schopnosti „čítať“ životné situácie

MURTI BUNANTA (Indonézia) Rozprávanie príbehov je vyjadrením starostlivosti, vnútorne posilňuje, uzdravuje a vzdeláva

THOMAS VAN DER WALT (Juhoafrická republika) Rozprávanie príbehov ako cesta ako rozvinúť v deťoch interkultúrne porozumenie

JUAN CARLOS ALONSO (Španielsko) Projekt „BULARRETIK MINTZORA”; Rozvoj čitateľských návykov a psychoemocionálna stimulácia “BULARRETIK MINTZORA”;

AKSINJA KERMAUER (Slovinsko) Čitatelia, ktorí sú na okraji (deti a mládež, ktorí nie sú schopní čítať kvôli rôznym typom postihnutia)

EVA BARONGO (Uganda) Sociálne zručnosti a sociálna interakcia sú stimulované čítaním

BOŽENA KOLMAN FINŽGAR (Slovinsko) Vytvor si rozprávku – motiváciu pre čítanie a tvorivosť