Najkrajšie knihy Slovenska

Najkrajšie knihy Slovenska

Súťaž je pokračovateľom tradície založenej v roku 1965, ktorá od svojho vzniku sleduje zámer zvyšovať výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania kníh. Hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, spoluusporiadateľmi sú: Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku. Cieľom súťaže je podporiť a oceniť zvyšovanie výtvarnej úrovne a kvality polygrafického spracovania periodických publikácií knižného charakteru.

Prihlásené knihy hodnotí 20 členná odborná porota podľa výtvarných a polygrafických hodnôt i podľa súhry všetkých zložiek knižného celku. Každý rok tak vzniká ocenená kolekcia maximálne 20 kníh, ktoré spĺňajú náročné výtvarné a technické kritériá a sú vyhlásené za Najkrajšie knihy Slovenska.

V súťaži sa udeľujú ceny: 

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy,
Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie,
Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu,
Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie,
Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydavateľstvu za učebnicu,
Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie,
Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu,
Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu.

 

■ Štatút                   ■ Archív ocenení                   ■ Archív katalógov                  ■ Kontakt