Skočiť na hlavný obsah
Medzinárodná porota celoslovenskej súťaže NKS hodnotila viac ako 200 knižných titulov

Medzinárodná porota celoslovenskej súťaže NKS hodnotila viac ako 200 knižných titulov

Počas 19. a 20. februára zasadala v BIBIANE medzinárodná porota celoslovenskej súťaže Najkrajšie knihy Slovenska (NKS), ktorú tvorili odborníci a odborníčky z oblasti grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie.

Dokopy posudzovali viac ako 200 originálnych knižných titulov, ktoré sa prihlásili do celoslovenskej súťaže NKS.

Dizajnér Jan Čumlivski z Českej republiky pre chorobu nemohol prísť, nahradil ho jeho kolega Filip Kraus z Vysokej školy umeleckého priemyslu v Prahe (UMPRUM).
Päťčlennú porotu okrem neho tvorili – typograf Jakob Mayr z Rakúska, za Slovensko ilustrátorka Lucia Žatkuliaková, kurátorka Gabriela Ondrišáková a polygraf Pavel Kordoš. 

Ako vyplýva z nového štatútu súťaže NKS, na dvojdňovom (pondelok/utorok) hodnotiacom zasadnutí sa stretli všetci piati členovia a členky odbornej medzinárodnej poroty, ktorú riadne schválil Výkonný výbor súťaže (Zuzana Liptáková, Barbara Brathová, Pavel Sibyla, Maroš Schmidt) – zástupcovia inštitúcií podieľajúcich sa priamo na organizácii súťaže NKS. Súčasťou zasadnutia boli aj členovia Zväzu polygrafie na Slovensku, ktorí udelili neštatutárnu cenu tlačiarni za kvalitné komplexné polygrafické spracovanie knihy. 

Po krátkom úvode sa členovia a členky medzinárodnej poroty samostatne pustili do postupnej obhliadky všetkých prihlásených kníh. Uplynulý 31. ročník súťaže bol posledný, v ktorom boli prihlásené knižné tituly hodnotené odbornou porotou v siedmich stanovených kategóriách. V 32. ročníku porota hodnotila knižky len na základe ich celkového vizuálneho a knižného spracovania bez nadväznosti na to, o aký žáner ide. V prvom kole každý člen a členka poroty vybrali samostatne 15 titulov (5x15) na základe vlastných preferencií. 
Po obednej prestávke pokračovala porota už ako spoločný tím a hlasovaním vybrala aj predsedkyňu poroty – Luciu Žatkuliakovú. Následne začal tím poroty predstavovať tituly, ktoré vybrali. Spoločnou odbornou, ale kritickou diskusiou hodnotili knihy a nachádzali možné prieniky. Z ich diskusie vzišla kolekcia dvadsiatich nominovaných kníh. Hodnotenie prihlásených knižných titulov prebiehalo v súlade s podmienkami súťaže.

Počas druhého dňa zasadnutia začala porota hneď v úvode dňa viesť detailné diskusie o každej knihe z nominovanej kolekcie. Dôkladne hodnotlili tituly nielen po vizuálnej stránke, ale aj po stránke obsahovej – usilovali sa v čo najväčšej možnej miere spoznať dané publikácie, aby pochopili celkový koncept daných titulov, keďže obsah často udáva vizuálnu stránku knihy. 

Po obednej prestávke pokračovala diskusia, z ktorej po vzájomnej dohode vzišla finálna víťazná kolekcia desiatich kníh súťaže NKS. Medzinárodná porota sa snažila vytvoriť balans – pestrú paletu z hľadiska žánru, tímu, vydavateľstva, tvorivého prístupu, typografie či formátu. Ako vyplýva zo štatútu, porota taktiež využila možnosť udeliť aj špeciálnu cenu za výnimočný a inovatívny počin v knižnej produkcii – Cenu poroty. Po zostavení víťaznej kolekcie, členovia a členky poroty začali pripravovať krátke reflexie k nominovaným a víťazným knihám, s ktorými bude organizačný tím súťaže následne pracovať v tlačovinách, na sociálnych sieťach a ponúkať médiam. 

Hoci výsledky súťaže a víťaznú kolekciu Najkrajšie knihy Slovenska 2023 predstavíme 23. apríla 2024 počas slávnostného ceremoniálu v priestoroch Slovenskej národnej galérie, ale nominovaný shortlist budeme postupne zverejňovať na našich sociálnych sieťach.

Najkrajšie knihy Slovenska (NKS) je celoslovenská súťaž s dlhoročnou tradíciou. Hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Novými partnermi súťaže sa prvýkrát stali aj inštitúcie v pôsobnosti MK SR – Slovenské centrum dizajnu a Slovenské literárne centrum.

Galéria