Skočiť na hlavný obsah
Reštart celoslovenskej súťaže Najkrajšie knihy Slovenska

Reštart celoslovenskej súťaže Najkrajšie knihy Slovenska

Najkrajšie knihy Slovenska (NKS) je celoslovenská súťaž s dlhoročnou tradíciou. Knižní vydavatelia túto súťaž pod gesciou BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti, poznajú už niekoľko dekád. Vývoj na poli knižnej produkcie už dávnejšie naznačuje, že ísť s dobou znamená nielen možnosť sústreďovať sa na najnovšie trendy grafického dizajnu, ale aj schopnosť dôsledne spracúvať tieto trendy v duchu profesionálnych zásad a odborných skúseností.

Aj na základe podnetov a dopytu odbornej verejnosti prechádza preto 32. ročník NKS výrazným reštartom – okrem nového štatútu a nových partnerov má súťaž aj novú vizuálnu identitu. Jej autorkami sú študentky z Katedry vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave – Karolína Ježíková, Ema Kern a Tereza Umlaufová – z Ateliéru Typolab pod pedagogickým vedením doc. Mgr. art. Pala Bálika. Spomedzi viacerých študentských prác si porota zložená z odborníkov v oblasti grafického dizajnu zvolila spomínaný návrh na základe komplexného a funkčného výtvarného konceptu. Autorky postavili identitu súťaže na výraznom prvku, ktorým je záložka do knihy. Navrhnutý prvok im umožnil pracovať s rôznymi variáciami výrezov, farieb a veľkostí. Tento rok vo farebných trendoch zvíťazili žltá, čierna a biela. Autorky hľadali pri výbere jednu nosnú, výraznú a predovšetkým sviežu farbu. Zvolili si žltú, ktorá patrí do základného farebného spektra. K nej následne doplnili a doladili ďalšie dve farby tak, aby vytvorili pútavý, ale kombinovateľný kolorit.

Hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR. Novými partnermi súťaže sa prvýkrát stali aj inštitúcie v pôsobnosti MK SR  –  Slovenské centrum dizajnu a Slovenské literárne centrum. Tie nominujú do poroty jedného člena a prispievajú k popularizácii súťaže, k prepájaniu s profesionálnym výtvarným prostredím a propagácii víťazných titulov doma i v zahraničí.

Novú porotu tvoria odborníci a odborníčky v oblasti grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie v päťčlennom medzinárodnom zložení – dizajnér Jan Čumlivski z Českej republiky, typograf Jakob Mayr z Rakúska a za Slovensko sú to ilustrátorka Lucia Žatkuliaková, kurátorka Gabriela Ondrišáková a polygraf Pavel Kordoš. Posudzovať budú viac ako 190 originálnych knižných spracovaní, ktoré boli do súťaže prihlásené do 31. januára 2024. Hodnotiť ich budú počas 19. a 20. februára v priestoroch BIBIANY.

Uplynulý 31. ročník súťaže bol posledný, v ktorom boli prihlásené knižné tituly hodnotené odbornou porotou v siedmich stanovených kategóriách. V aktuálnom 32. ročníku udelí porota ocenenie NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA za rok 2023 tým knihám, ktoré budú komplexne spĺňať všetky odborné požiadavky. Vznikne tak jedna žánrovo pestrá kolekcia 10 víťazných knižných titulov. Porota má tiež právo rozhodnúť aj o udelení špeciálnych cien. Ide o Cenu poroty za výnimočný a inovatívny počin v knižnej produkcii v rámci profesie, žánrov alebo iného nápaditého riešenia, a to ktorejkoľvek z 20 nominovaných kníh.

„Úprava v hodnotení aj zloženie poroty sú odrazom snahy reagovať na výrazné zmeny v spoločnosti, na nemalý rozvoj elektronických technológií, na nové a variabilnejšie tlačiarenské možnosti v knižnom kontexte a grafickom dizajne,“ približuje Dominika Horváthová, odborná pracovníčka Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY v BIBIANE. „Prostredníctvom súťaže hľadáme najkvalitnejšie podnety v oblastiach, ktoré sa vizualizáciou kníh zaoberajú,“ dopĺňa Zuzana Mitošinková, manažérka Úseku knižnej kultúry v BIBIANE.

Poslaním dlhoročnej súťaže Najkrajšie knihy Slovenska je podporovať zvyšovanie úrovne knižnej kultúry na Slovensku z hľadiska jej vizuálneho spracovania, mapovať knižnú tvorbu a propagovať najkvalitnejšie tituly doma i v zahraničí.

„V rokoch svojho vzniku súťaž pomáhala najmä hodnoteniu na polygrafickej úrovni, vzťah textu a ilustrácií bol tiež iný,“ dodáva Zuzana Liptáková, riaditeľka BIBIANY. „Vďaka technológiám a vývoju knižného trhu si knihy vyžadujú iný prístup hodnotenia. Preformulovali sme preto výherné kategórie i kritériá súťaže. Nepochybujem, že o pár rokov bude súťaž potrebovať opäť nové pravidlá, aby bola atraktívna a relevantne mapovala nové trendy a aktuálnu tvorbu v oblasti knižnej kultúry.“

Potrebu zmeny súťaže bližšiu k zahraničným štandardom v obdobných súťažiach a s dôrazom na súčasnú profesionálnu knižnú tvorbu vníma aj široká odborná verejnosť.

 

Medzinárodná odborná porota súťaže NKS:

  • Jan Čumlivski (Česká republika) vyštudoval kulturológiu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity a animáciu a typografiu na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe. Absolvoval stáže v Budapešti, Berlíne, Petrohrade či v New Yorku. Venuje sa tvorbe písma, ilustrovaniu a tvorí autorské knihy. Pracuje ako grafický dizajnér a pedagóg na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe. 
  • Pavel Kordoš (Slovensko) je absolventom Katedry polygrafie Fakulty technickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Od roku 1991 sa aktívne venuje predtlačovej príprave a spolupracuje na mnohých projektoch s grafickými štúdiami či vydavateľstvami. Prednáša o predtlačovej príprave, typografii, správe farieb a je lektorom kurzu Základy polygrafie na STU a spoluautorom publikácie Polygrafické minimum. 
  • Jakob Mayr (Rakúsko) je absolventom Univerzity aplikovaného umenia vo Viedni v odbore grafický dizajn a typografia. V súčasnosti pôsobí vo Viedni, príležitostne v Bolzane a ako lektor typografie a editoriál dizajnu na New Design University v St. Pölten v Rakúsku. Venuje sa typografii, knižnému a editoriál dizajnu a popri svojej ateliérovej praxi pôsobil ako pedagóg v rôznych inštitúciách. 
  • Gabriela Ondrišáková (Slovensko) vyštudovala dejiny výtvarného umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium ukončila diplomovou prácou o grafickom dizajnérovi Karolovi Rosmánym a vo výskume slovenského komunikačného dizajnu pokračuje v Slovenskom centre dizajnu. Publikuje články, kurátoruje výstavy a spolupracuje na podujatiach venujúcich sa grafickému dizajnu.
  • Lucia Žatkuliaková (Slovensko) vyštudovala ilustráciu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Počas štúdia absolvovala stáž vo Francúzsku aj v Dánsku. Venuje sa najmä knižnej ilustrácii (Majster a Margaréta, Vincent, Matematici, ja a ty, Aha! Ja už viem!). V roku 2023 bola jej tvorba súčasťou výstavy Bienále ilustrácií Bratislava a kniha Aha! Ja už viem! sa ocitla medzi finalistami Najkrajších kníh Slovenska 2022. Spolupracuje s mnohými vydavateľstvami či neziskovými sektormi.

                                                                                                                                     

Výsledky súťaže a kolekciu Najkrajšie knihy Slovenska 2023 predstavíme 23. apríla 2024, miesto slávnostného odovzdávania cien spresníme v najbližších týždňoch.