Skočiť na hlavný obsah
Najkrajšie knihy Slovenska 2021

Najkrajšie knihy Slovenska 2021

Súťaž je pokračovateľom tradície založenej v roku 1965, ktorá od svojho vzniku sleduje zámer zvyšovať výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania kníh. Hlavným usporiadateľom je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, spoluusporiadateľmi sú: Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku.

Do tohto ročníka direktórium súťaže akceptovalo prihlášky 184 kníh. Sedem titulov získalo sedem cien. Slovenská národná knižnica rozdelila svoju cenu medzi dve publikácie. Porota vybrala ako Najkrajšie knihy Slovenska 20 kníh a 9 študentských prác. Predsedom poroty bol Ľuboslav Paľo.

Slávnostné odovzdávanie ocenení sa konalo dňa 9. júna o 14.00 hod. v Dvorane Ministerstva kultúry SR. Po slávnosti bola otvorená výstava Najkrajšie knihy Slovenska 2021 v Galérii Dušana Rolla v BIBIANE.

UDELENÉ CENY 

KOLEKCIA NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2021 

ZASADNUTIE POROTY 

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN 

VÝSTAVA NKS 2021 

KATALÓG   

TLAČOVÁ SPRÁVA