Skočiť na hlavný obsah
Najkrajšia kniha Slovenska 2022

Najkrajšia kniha Slovenska 2022

Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska je pokračovateľom tradície založenej v roku 1965 a jej cieľom zvyšovanie úrovne knižnej kultúry na Slovensku, najmä z hľadiska jej vizuálneho spracovania a propagácia najkvalitnejších titulov doma i v zahraničí. Hlavným usporiadateľom je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Spoluorganizátormi súťaže sú: Ministerstvo kultúry SR (MK SR), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Slovenská národná knižnica (SNK) a Zväz polygrafie na Slovensku (ZPnS).

Do aktuálneho ročníka súťaže sa prihlásilo 169 knižných titulov rôznych žánrových kategórií. 15 členov poroty tvorili odborníci zo širokého spektra knižnej kultúry – ilustrátori, dizajnéri, teoretici knihy, polygrafi a zástupcovia spolupracujúcich inštitúcií. Predsedom poroty bol Ľuboslav Paľo.

Slávnostné odovzdávanie ocenení pre Najkrajšie knihy Slovenska 2022 (NKS) sa uskutočnilo dňa 27. apríla o 14.00 hod. v Dvorane Ministerstva kultúry SR. Výstava Najkrajšia kniha Slovenska 2022 trvala od 28. apríla do 11. júna 2023.

Novinkou tohto ročníka bola odborná diskusia „NKS 2022 – Prečo práve tieto?“ s členmi poroty o aktuálnom ročníku súťaže, ktorá konala 27. apríla o 10:00 v Dvorane MK SR na Nám. SNP 33. O kvalite knižného dizajnu a kritériách výberu 20 víťazných knižných titulov diskutovali: doc. Mgr. art. Ľuboslav Paľo, ArtD., vedúci Ateliéru ilustrácie a grafiky na Katedre grafiky a iných médií VŠVU, dipl. Ing. Hana Križanová, MA, vedúca sekretariátu Bienále ilustrácií Bratislava v BIBIANE a grafický dizajnér Mgr. art. Martin Mistrík, ktorí sa na výbere víťazov podieľali.

UDELENÉ CENY

KOLEKCIA NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN

DISKUSIA "NKS - Prečo práve tieto?"

VÝSTAVA NKS