Skočiť na hlavný obsah
PRIHLASOVANIE NA NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA

PRIHLASOVANIE NA NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA

Hlavný usporiadateľ – BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti spolu s partnermi – Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Slovenským centrom dizajnu a Slovenským literárnym centrom vyhlasuje už 32. ročník úspešnej celoslovenskej súťaže s dlhoročnou tradíciou – NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA.

Poslaním súťaže NKS je podporiť zvyšovanie úrovne knižnej kultúry na Slovensku z hľadiska jej vizuálneho spracovania, mapovať knižnú tvorbu a propagovať najkvalitnejšie tituly doma i v zahraničí. Vydavatelia, grafici, kultúrne inštitúcie, organizácie alebo študenti môžu svoje knihy do súťaže prihlasovať do 31. januára 2024.

Prostredníctvom NKS sa hľadajú najkvalitnejšie podnety práve v oblastiach, ktoré sa vizualizáciou kníh zaoberajú. Áno, stále máme na mysli predovšetkým knihu ako estetický papierový produkt. A tento objekt znamená oveľa viac než len výplň prázdnej poličky v našej knižnici. Dobrý „šat“ a správny imidž mu môžu v ceste na pulty kníhkupectiev pomôcť.

 

O PRIEBEHU (VYNOVENÉHO) 32. ROČNÍKA SÚŤAŽE

Minulý, 31. ročník súťaže NKS bol totiž posledný, v ktorom boli prihlásené knihy hodnotené odbornou porotou v 7 ustanovených kategóriách: vedecká a odborná literatúra, krásna literatúra, literatúra pre deti a mládež, učebnice, knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie, bibliofilské tlače, študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl. V snahe reagovať na výrazne zmeny v spoločnosti, na nemalý rozvoj elektronických technológií, nových a variabilnejších tlačiarenských možností, ako aj súčasnejšieho a rozmanitejšieho pohľadu na výraz „krása“ v knižnom kontexte a grafickom dizajne sa súťaž do značnej miery inovovala a transformovala.

Knižní vydavatelia túto súťaž pod gesciou BIBIANY poznajú už dlhší čas. Vývoj na poli knižnej produkcie už dávnejšie naznačuje, že ísť s dobou znamená nielen možnosť sústreďovať sa na najnovšie trendy grafického dizajnu, ale aj schopnosť dôsledne spracúvať tieto trendy v duchu profesionálnych zásad a dlhoročných odborných skúseností.

 

O OCENENIACH SÚŤAŽE

Knihám, ktoré komplexne spĺňajú všetky odborné požiadavky porota udelí ocenenie „NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA“ – kolekcia 10 víťazných knižných titulov. Hlavným ocenením je zaradenie sa do kolekcie.

Odborná porota súťaže bude zodpovedne rešpektovať rámec žánrových kategórií a hodnotiace parametre, ale bude predovšetkým uvažovať v duchu prelínania ich hraníc. Ďalšou zásadnou zmenou sú aj spomenutí partneri súťaže – Slovenské centrum dizajnu a Slovenské literárne centrum.

Porota má právo rozhodnúť aj o udelení špeciálnych cien – „Ceny poroty“ – za výnimočný a inovatívny počin v knižnej produkcii v rámci profesie, žánrov alebo inému nápaditému riešeniu, a to ktorejkoľvek z 20 nominovaných kníh. Porota má právo rozhodnúť aj o neudelení „Ceny poroty“.

 

O PRIHLASOVANÍ DO SÚŤAŽE

Súťaž NKS vyhlasuje BIBIANA najneskôr do 31. decembra a vzťahuje sa na knihy vydané v danom roku od 1. januára do 31. decembra. Prihlášky a knihy do súťaže sa podávajú do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Podmienkou je zaslanie bezchybného výtlačku knihy spolu s kompletne vyplnenou prihláškou s označením NKS 2023 na sekretariát súťaže.

Veríme, že Vám súťaž NKS prinesie aktuálne inšpirácie. Možno Vás o tom presvedčí aj jej čerstvý vizuál, ktorý zverejníme v januári. V duchu súčasných ideových a technologických postupov a z iniciatívy BIBIANY na ňom totiž pracovali študenti a študentky Vysokej školy výtvarných umení pod vedením grafického dizajnéra Petra Bálika z Katedry vizuálnej komunikácie.

Viac informácií nájdete v ORGANIZAČNOM PORIADKU súťaže a ŠTATÚTE súťaže, ktorého nové znenie zadefinovali členovia pracovnej skupiny, odborníci na danú oblasť, a ktorého znenie podporilo Ministerstvo kultúry SR, ako aj noví partneri súťaže.

 

NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA Vás pozývajú do súťaže!

PDF icon prihlaska.pdf

PDF icon organizacnyporiadok.pdf

PDF icon statutsutaze.pdf