Skočiť na hlavný obsah
POROTA SÚŤAŽE NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2023

POROTA SÚŤAŽE NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2023

Knihy, ktoré sa prihlásia do 32. ročníka celoslovenskej súťaže, bude hodnotiť päťčlenná česko-slovensko-rakúska porota:

 

  • Jan Čumlivski (Česko) vyštudoval kulturológiu na Filozofickej fakulte na Karlovej univerzite a animáciu a typografiu na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe. Absolvoval stáže v Budapešti, Berlíne, Petrohrade či v New Yourku. Venuje sa tvorbe písma, ilustrovaniu a tvorí autorské knihy. Pracuje ako grafický dizajnér a pedagóg na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe. 
  • Gabriela Ondrišáková (Slovensko) vyštudovala dejiny výtvarného umenia na Univerzite Komenského. Štúdium ukončila diplomovou prácou o grafickom dizajnérovi Karolovi Rosmánym a vo výskume slovenského komunikačného dizajnu pokračuje v Slovenskom múzeu dizajnu. Publikuje články, kurátoruje výstavy a spolupracuje na podujatiach venujúcim sa grafickému dizajnu.
  • Jakob Mayr (Rakúsko) je absolventom Univerzity aplikovaného umenia vo Viedni v odbore grafický dizajn a typografia. V súčasnosti pôsobí vo Viedni a príležitostne v Bozene/Bolzane a ako lektor typografie a editoriál dizajnu na New Design University v St. Pölten v Rakúsku. Venuje sa typografii, knižnému a editoriál dizajnu a popri svojej ateliérovej praxi pôsobil ako pedagóg v rôznych inštitúciách. Foto © Stefanie Wurnitsch 
  • Lucia Žatkuliaková (Slovensko) vyštudovala ilustráciu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Počas štúdia absolvovala študijnú stáž vo Francúzku aj v Dánsku. Venuje sa najmä knižnej ilustrácii (Majster a Margaréta, Vincent, Matematici, ja a ty, Aha! Ja už viem!). V roku 2023 bola jej tvorba súčasťou výstavy Bienále ilustrácií Bratislava a kniha Aha! Ja už viem! medzi finalistami Najkrajších kníh Slovenska 2022. Spolupracovala s mnohými vydavateľstvami či neziskovými sektormi.
  • Pavel Kordoš (Slovensko) je absolventom Katedry polygrafie Fakulty technickej a potravinárskej technológie na STU v Bratislave. Od roku 1991 sa aktívne venuje predtlačovej príprave a spolupracoval a naďalej spolupracuje na mnohých projektoch s grafickými štúdiami či vydavateľstvami. Prednáša o predtlačovej príprave, typografii, správe farieb a je lektorom kurzu Základy polygrafie na STU a spoluautorom publikácie Polygrafické minimum.