Skočiť na hlavný obsah
Oddelenia

Oddelenia

VRÁTNICA

T: + 421 2 20 467 111

 

RIADITEĽKA BIBIANY

Mgr. Zuzana Liptáková

T: + 421 2 20 467 211

zuzana.liptakova@bibiana.sk

 

Gitka Leskovská

asistentka riaditeľky

T: + 421 2 20 467 131

M: + 421 911 959 574

bibiana@bibiana.sk

gitka.leskovska@bibiana.sk

 

ODDELENIE REALIZÁCIE VÝSTAV A PROGRAMOV

Barbora Lelkesová

vedúca oddelenia

T: + 421 2 20 467 222

barbora.lelkesova@bibiana.sk

realizacia@bibiana.sk

 

Karin Hudecová

samostatná odborná pracovníčka

T: + 421 2  20 467 224

karin.hudecova@bibiana.sk

 

Monika Machová

samostatná odborná pracovníčka

T: + 421 2 20 467 223

monika.machova@bibiana.sk

 

ODDELENIE ŽIVEJ KULTÚRY 

PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD.

vedúca oddelenia

T: + 421 2 20 467 121

M: + 421 905 340 509 

martina.pavlikanova@bibiana.sk

 

ODDELENIE KOMUNIKÁCIE

Mgr. Lucia Marcinátová

PR/média, online

M: + 421 948 202 331

T: + 421 2 20 467 264

lucia.marcinatova@bibiana.sk

 

Jakub Hauskrecht

grafik

T: + 421 2 20 467 175

jakub.hauskrecht@bibiana.sk

 

ÚSEK MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOV

Mgr. Lucia Dubravay Trautenberger

vedúca úseku

T: + 421 2 20 467 142

M: + 421 918 884 924

lucia.dubravay@bibiana.sk

 

SEKRETARIÁT BIB

Mgr. Zuzana Miklánková

manažér oddelenia BIB 

T: + 421 2 20 467 245

M: + 421 911 212 322

zuzana.miklankova@bibiana.sk

bib@bibiana.sk

 

Mgr. Michaela Konczová

samostatný odborný pracovník

T: + 421 2 20 467 244

michaela.konczova@bibiana.sk

 

SEKRETARIÁT BAB

Mgr. art. Jana Vicenová 

manažérka oddelenia

T: + 421 2 20 467 141

jana.vicenova@bibiana.sk

 

Mgr. Lívia Filusová

koordinátorka styku so zahraničím

T: + 421 2 20 467 243

livia.filusova@bibiana.sk

 

Mgr. art. Andrej Kolenčík

umelecký riaditeľ festivalu BAB

andrej.kolencik@bibiana.sk

T: + 421 2 20 467 243

 

ÚSEK KNIŽNEJ KULTÚRY
KNIŽNICA A DOKUMENTÁCIA

PhDr. Hana Ondrejičková

vedúca oddelenia

T: + 421 2 20 467 181

kniznica@bibiana.sk

hana.ondrejickova@bibiana.sk

 

Mgr. Jana Michalová

odborná pracovníčka

​T: + 421 2 20 467 182

jana.michalova@bibiana.sk

 

CENTRUM DETSKEJ LITERATÚRY, ČÍTANIA A SK IBBY  

Bc. Zuzana Mitošinková

manažérka oddelenia

T: + 421 2 20 467 221

zuzana.mitosinkova@bibiana.sk

 

Mgr. Eva Andrejčáková

samostatný odborný pracovník  na Centre detskej literatúry, čítania a SK IBBY

T: + 421 2 20 467 172

eva.andrejcakova@bibiana.sk

 

Mgr. Dominika Horváthová

samostatný odborný referent pre kultúru na Centre detskej literatúry a čítania

T: + 421 2 20 467 173

dominika.horvathova@bibiana.sk

 

ÚSEK EKONOMIKY, SPRÁVY A OCHRANY MAJETKU

ODDELENIE EKONOMIKY

Mgr. Ing. Alexandra Bagiová

hlavná ekonómka

T: +421 2 20 467 261

alexandra.bagiova@bibiana.sk

ekonomicke@bibiana.sk

 

Jana Račáková

samostatná odborná pracovníčka

T:  + 421 2 20 467 263

jana.racakova@bibiana.sk

 

Eva Kolembusová

mzdy

T: + 421 2  20 467 231

eva.kolembusova@bibiana.sk

 

Edita Šúryová 

účtovníčka

T: + 421 2  467 171

edita.suryova@bibiana.sk

 

Mgr. Viera Jamrišková, MPH

projektová manažérka, granty

M: + 421940 602 021

viera.jamriskova@bibiana.sk

 

ODDELENIE SPRÁVY A OCHRANY MAJETKU

Jozef Hitka

vedúci oddelenia

T: + 421 2 20 467 225

M: + 421 904 348 909

jozef.hitka@bibiana.sk

 

Andrea Domsitzová

samostatná odborná pracovníčka

T: + 421 2 20 467 122

andrea.domsitzova@bibiana.sk

 

 

Dávid Szabó

IT - podpora

T: + 421 2 20 467 333

david.szabo@bibiana.sk