VZDELÁVACIE AKTIVITY

Brána knihy otvorená 
štvormesačný program pre učiteľov predprimárneho vzdelávania, rodičov a knihovníkov o práci s knihou s najmenšími deťmi (batoľatami až po predškolský vek)

Čítame v priestore knihy 
štvormesačný program pre učiteľov, rodičov, knihovníkov a záujemcov o práci s knihou s deťmi v mladšom a staršom školskom veku

Advokáti čítania
program pre 8. a 9. ročníky ZŠ a prvé ročníky SŠ /upútavka

Do novej sezóny!
odborný seminár pre bábkarov (31. 5. 2018)

Kultivované čítanie nielen ako spoločenská téma, ale ako vízia. 
Záznamy zo seminára (5. 2. 2018)