Skočiť na hlavný obsah
ČÍTAME V PRIESTORE KNIHY - cyklus II.

ČÍTAME V PRIESTORE KNIHY - cyklus II.

Skúmanie vzťahu medzi malým a veľkým príbehom. Vnímanie súvislostí. Narábanie a práca s detailami.  Nielen informácie, ale pozvanie do príbehu. Čo je poznávanie, ako sa dá poznávať. Vnímanie hĺbky. Súvis detailu s veľkým príbehom. Symbolické myslenie. (Popoluška v detskom domove, príbeh troch prasiatok v krízovom centre...)