Skočiť na hlavný obsah
ČÍTAME V PRIESTORE KNIHY - cyklus I.

ČÍTAME V PRIESTORE KNIHY - cyklus I.

1. seminár je venovaný špecifikám prechodu dieťaťa z predškolského veku do školského, aké princípy sa objavujú a ako si prostredníctvom čítania dieťa rozvíja vzťah s realitou.

2. seminár sa nesiev znamení fantázie, fantazírovania a rozdielov medzi tým. Aké sú možnosti funkčného využitia fantázie pre rozvoj kultivovaného čítania detí. Používanie "spätných zrkadiel" pri čítaní s deťmi.

3. seminár skúma pri čítaní s deťmi prostredie, postavy a udalosti, ktoré zavedú čitateľov do väčšej hĺbky ako pri sledovaní deja a charakteru postáv. Praktické ukážky využívania rôznych žánrov a hier s príbehom. 

4. seminár predstavujú účastníci svoje skúsenosti a praktické ukážky práce s knižkou, zároveň lektorka dopĺňa a rozširuje kontext a možnosti práce a hier s danou prinesenou knižkou.