Skočiť na hlavný obsah
Brána knihy otvorená - cyklus I.

Brána knihy otvorená - cyklus I.

1. seminár - Modrý vrch
Úvahy nad Modrým vrchom, ale aj premýšľanie nad tým, že poznávanie slova zažitého má pre dieťa a jeho vývoj (a neskôr aj vzťah ku knihám) oveľa hlbší význam ako slovo v texte. Zažité slovo rozvíja jeho život, schopnosť učiť sa, cítiť, pamätať si, hĺbať nad textom, vnímať seba a svoje okolie...

2. seminár - Kam sa skrylo slniečko
O naratíve, prostredí, postavách a udalostiach, o vytváraní mostíkov k deťom, o zapojení fyzickej aktivity, pohybu, o prechodových objektoch, separačnej úzkosti, príbehoch a odovzdávaní životnej stratégie a ako to všetko súvisí s čítaním...

3. seminár - Schovaný, neschovaný, idem!
Kniha ako priestor, v ktorom sa malé dieťa učí za pomoci dospelého objavovať ten priestor knihy, ktorý je dieťaťu "schovaný". Zároveň sa cez hru (ako dialóg) vytvára dôležité spojenie, vzťah s dieťaťom. V období, keď dochádza u bábätiek k vnútornému osamostatňovaniu od maminky, získavajú tak cez hru na schovávačku bezpečie a istotu, že nech sa deje čokoľvek, dieťa nie je prehliadnuté, že vždy, keď bude potrebovať, bude nájdené. Kniha ako medzipriestor, cez ktorý sa s dieťaťom rozprávame, pomáha dospelým hľadať "mostíky" k dieťaťu a jeho prežívaniu. Dieťa berie pri "schovávačke s knihou" na seba rôzne role, v ktorých sa učí objavovať svet, pozorovať, spoznávať okolie. 

4. praktický seminár
Priestor pre zdieľanie sa účastníčok s vlastnými skúsenosťami pri práci s knižkou: ako knižky vyberajú, na aké podnety deti reagujú, ako tvorivo pri čítaní využívajú prenosové objekty, čo im funguje, čo nefunguje.  Lektorka Timotea Vráblová k tomu pridáva svoje cenné rady a poznatky ako tvorivo využiť knihu pri práci s konkrétnym dieťaťom, v reakcii na jeho záujmy a špecifiká, ako nájsť vhodné kreatívne formy a podchytiť cez to jeho silné stránky a záujmy, ale tiež ako využiť knihu na všestranný rozvoj dieťaťa aj v oblastiach, ktoré je potrebné viac rozvinúť.