Skočiť na hlavný obsah
NEBOJSA V KNIHE

NEBOJSA V KNIHE


Online semináre "NEBOJSA V KNIHE" sú určené absolventom programu "Čítame v priestore knihy" a nadväzujú naň praktickými ukážkami práce s jednotlivými knižnými titulmi pre deti. Konajú sa 1x mesačne v sobotu. Sú určené rodičom, učiteľom primárneho vzdelávania, knihovníkom, pracovníkom v Centrách voľného času a ďalším záujemcom o prácu s knihou s deťmi od 6 do 12 rokov. 

O lektorke
Mgr. TIMOTEA VRÁBLOVÁ, PhD. je literárna vedkyňa pôsobiaca v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave, kde sa venuje staršej slovenskej a detskej literatúre. Prednáša detskú literatúru a psychológiu detského diváka na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave. Lektoruje semináre a workshopy tvorivého čítania a písania doma i v zahraničí. Je zakladateľkou festivalu Knižné hody. Autorsky spolupracuje s vydavateľstvom Trio Publishing na tvorbe príručiek Čítanie s porozumením v projekte Analfabeta Negramotná. Od roku 2010 pôsobí ako prezidentka Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY).