Skočiť na hlavný obsah
Pozor, nálezisko príbehov!

Pozor, nálezisko príbehov!

 

 

Deti sa ocitnú na nálezisku príbehov. Nálezisko nie je smetisko. Je to depozitár i archeologické nálezisko, na ktorom môžeme nájsť vzácne veci, ak si všímame priestor, pozorne vnímame objekty, a dokážeme odhadnúť ich „príbeh“, „prečítať“ ho.  Odkiaľ pochádzajú? V akom prostredí sa nachádzali? Komu patrili? Aký to bol hrdina príbehu? Aké udalosti sa s nimi spájajú? Čo bolo predtým a potom...? Toto sú len niektoré z otázok, ktoré deťom budú pomáhať  pri rekonštruovaní naratívu (v základnej schéme postava, prostredie, udalosti). Prostredníctvom „máp príbehov“ a na základe archeologických „objektov“ sa deti pokúsia odkryť príbehy, ktoré sú im známe z knižiek ale aj také, ktoré na prečítanie vlastne ešte len čakajú.

Hľadanie tajomstva a porozumenie problému „nálezov“ je impulzom k interaktívnym a „experimentálnym“ aktivitám s objektmi, počas ktorých  majú deti možnosť objavovať významy symbolického jazyka. Naučia sa prirodzeným a hravým spôsobom „čítať“ motívy a budú spoznávať ich funkciu v príbehu. Prostredníctvom hier s príbehom sa naučia aj vnímať funkciu „zmeny a premeny“ v rozprávaní. Čo urobí v príbehu výmena prostredia, alebo udalosti, alebo aj zámena postáv? 

Izba čítania je koncipovaná tak, aby ju dieťa mohlo opakovane navštíviť. „Opakovanie“ je súčasťou procesu reflektovania, „hĺbania“ a podmienkou kultivovaného čítania, pričom v prípade izby čítania neznamená nikdy rovnaké činnosti, schémy a opakovanie toho istého procesu.

Námet vznikol aj na základe odbornej konzultácie s archeológom Mgr. Petrom Bártom, PhD. odborným asistentom a vedecko-výskumným pracovníkom na Katedre archeológie FiF UK, ktorý poskytol cenné odborné rady. 

<--break->Autorka námetu: Timotea Vráblová
Autor výtvarného spracovania: Zoltán Mátyus
Termín: 28. 11. 2018 – 30. 9. 2019
Vekové určenie: 5 – 16 rokov

 

<--break->