Skočiť na hlavný obsah
Knižné hody

Knižné hody

Súčasťou open-air festivalu čítania sú vystúpenia hercov, spisovateľov, ilustrátorov, atraktívne formy čítania, happeningové aktivity, tvorivé dielne zamerané kreatívnu prácu s knižkou, obrazmi a slovom, poradne čítania a recitovania, divadelné vystúpenia na motívy detských kníh, čitateľské hádanky a ďalšie kreatívne aktivity. Počas festivalovej soboty (od 16-tej do 20-tej hodiny) sa môžu deti a dospelí stretnúť so zaujímavými autormi kníh, ilustrátormi, hudobníkmi, spevákmi a ďalšími umelcami a tiež sa zapojiť do tvorivých čitateľských workshopov v stánkoch na námestí.

Knižné hody organizuje BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti - Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY, Slovenská sekcia Medzinárodnej únie pre detskú knihu (SK IBBY) a OZ Fanfáry v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava - Staré mesto, Národným osvetovým centrom, knižnicami, školami a OZ a iniciatívami, ktoré sa venujú čítaniu detí.

Od roku 2018 zapájame do festivalu aj deti zo základných škôl do kreatívnych súťaží, ktoré súvisia s čítaním, porozumením textu, tvorivosťou a fantáziou. Niektoré zadania (zhotovenie makety, vyrobenie postavy knižného hrdinu, písanie spoločného denníka deťmi, tréning čítania na rýchlosť, nácvik rozprávačských zručností...) vypracúvajú žiaci vopred, pod vedením svojich pedagógov na pôde školy. Finále súťaží vrcholí počas Knižných hodov na hlavnom pódiu na Hviezdoslavovom námestí ako súčasť festivalového programu. V prípade záujmu o zapojenie školy, skupiny detí (u niektorých súťaží aj jednotlivcov) do štyroch súťaží, zasielame školám na požiadanie metodický materiál, ktorý sa mení každý rok podľa programu a knižiek vybraných na prácu v danom ročníku. 

VII. ročník Knižné hody 2018

VIII. ročník Knižné hody 2019

KNIŽNÉ HODY 2020 - ZRUŠENÉ