Skočiť na hlavný obsah
Advokáti čítania

Advokáti čítania

Program pre skupinu žiakov na budovanie takej kultúry čítania, ktorá im pomôže k širšiemu uplatneniu v živote. Zároveň ich stimuluje, aby boli aktívni vo svojej komunite a stali sa advokátmi čítania pre mladších spolužiakov. Program sa koná pravidelne raz mesačne 60 minút v priestoroch BIBIANY. Advokátov čítania vedie a pripravuje literárna vedkyňa z Ústavu slovenskej literatúry SAV a koordintorka BIBIANY - Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY Mgr. Timotea Vráblová, CSc.

Skupina detí, s ktorou lektorka v školskom roku 2018/2019 intenzívne pracovala,  si na záver roka vybrala báseň Frčko a ježko klasickej autorky Kristy Bendovej, aby ju sprostredkovala a predstavila deťom predškolského veku. Pri výbere knižky sa snažili nájsť takú, ktorá by škôlkarov zaujala a ktorá by bola vhodná pre ich vek. Následne deti text básne načítali a nahrali spolu s rôznymi zvukmi prostredia, v ktorom sa dej odohráva. Do audioprogramu  na záver pripravili otázky a úlohy pre škôlkarov, ktoré im pomôžu sa s básňou zahrať, spoznávať prostredie a zažiť si príbeh psíka Frčka. 

Frčko a ježko: