Skočiť na hlavný obsah
Udelené ceny v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2020

Udelené ceny v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2020

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy
IKAR, a.s., Bratislava
za knihu Biblia

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie
Karol Felix
za knihu Erik Ondrejička: Za jedinou vetou

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu
Vladislav Rostoka
za knihu Vladislav Rostoka: Cipár&Logo – et...c

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie
Peter Ďurík
za dielo Alexander Sergejevič Puškin: Voľnosť

Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydavateľstvu za učebnicu
LiberaTerra, s.r.o., Bratislava
za knihu Ľubica Demčáková: Škola v prírode

Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie
NEOGRAFIA, a.s., Martin
za knihu Ľubomír Longauer: Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918. 3. časť Mierny pokrok

Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu
Vydavateľstvo BUVIK, s.r.o., Bratislava
za knihu Jaroslava Blažková: Mačky letia do Kanady

Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu 
Alexandra Hrehová
za prácu Alexandra Hrehová: Idey vrhajúce tieň

Kolekcia prác študentov Školy umeleckého priemyslu, Košice:
Miroslava Antolíková: Akvárium
Viktória Liptaiová: Na samote, v lese
Adam Smotrila: Neobyčajný deň
Šimon Bakajsa: Píp Píp!
Veronika Lešková: Príbeh o malom kabátiku