Skočiť na hlavný obsah
NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2023

NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2023

Po vyše 30 rokoch prešiel aktuálny ročník súťaže Najkrajšie knihy Slovenska zmenami, ktoré sa dotkli štatútu, vizuálnej identity i partnerov súťaže.

Autorkami vizuálnej identity sú študentky bakalárskeho štúdia na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave – Karolína Ježíková, Ema Kern a Tereza Umlaufová.

Zloženie poroty sa zmenilo z pätnásťčlennej na päťčlennú a pribudla aj účasť medzinárodných odborníkov z profesionálneho knižného a dizajnérskeho prostredia. Tohtoročnú porotu tvorili Gabriela Ondrišáková (SK) – kurátorka a kustódka zbierky komunikačného dizajnu v Slovenskom centre dizajnu, Jakob Mayr (AT) – grafický dizajnér, typograf a lektor, Pavel Kordoš (SK) – polygraf a lektor, Filip Kraus (CZ) – typograf a vedúci Ateliéru tvorby písma a typografie na pražskej UMPRUM a Lucia Žatkuliaková (SK) – ilustrátorka, členka Asociácie slovenských ilustrátorov a ilustrátoriek a zároveň predsedkyňa poroty.

Počas zasadnutia, ktoré prebehlo 19. a 20. februára 2024 v priestoroch BIBIANY, porota hodnotila celkové vizuálne a knihárske prevedenie prihlásených kníh: zalomenie a riešenie textu, typografiu, prácu s ilustráciami, výber papiera, väzbu a knihárske dokončujúce spracovanie. Dôkladne sa však hodnotili tituly nielen po vizuálnej, ale aj po obsahovej stránke. Keďže obsah často udáva vizuálne prevedenie knihy, dôležité bolo spoznať, aké príbehy za knihami stoja a uchopiť tak ich celkový koncept.

V tomto ročníku porota po prvý raz neudeľovala ocenenie v rámci žánrových kategórií, ale vybrala kolekciu 10 víťazných titulov spomedzi 20 nominovaných a vyše 200 prihlásených kníh, ktoré spĺňali všetky komplexné odborné predpoklady na zaradenie medzi Najkrajšie knihy Slovenska 2023. Odborná medzinárodná porota udelila aj špeciálnu Cenu poroty študentskej práci The Sweetness of Unknown (Sladká nevedomosť) Monike Machútovej. Porota ocenila najmä všestranný tvorivý prístup, nakoľko autorka vytvorila vlastný prozaický text, ilustrácie aj grafickú sadzbu.

Do súťaže prišli aj noví partneri. Prvýkrát sa nimi stali inštitúcie v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR – Slovenské centrum dizajnu a Slovenské literárne centrum, ktoré prepájajú súťaž s profesionálnym výtvarným a literárnym prostredím, prispievajú k propagácii a popularizácii súťaže na Slovensku aj v zahraničí.

Od 23. 4. do 17. 6. 2024 si môžete pozrieť rovnomennú výstavu Najkrajšie knihy Slovenska 2023 v Galérii Dušana Rolla v BIBIANE. Výstavné priestory sú otvorené denne okrem pondelka.

 

Galéria