Skočiť na hlavný obsah
KOLEKCIA NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2020

KOLEKCIA NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2020

 

A. Vedecká a odborná literatúra

 • L. Rosinová: Čistá biela (je mýtus)
  Il. Šimon Chovan, graf. úprava Aurélia Garová, vyd. Vydavateľstvo BRAK, Bratislava, tlač Tiskárna Helbich, a.s., Brno
 • Kol.: Dráma nie je súťaž
  Il. Miloš Kopták, fot. kolektív, graf. dizajn Mária Rojko, vyd. Divadelný ústav, Bratislava, tlač Bittner print, s.r.o., Bratislava
 • V. Segeš – T. Klubert – M. Medvecký: Encyklopédia vojen
  Il. Daniel Gruňák a Martin Horváth, fot. František Dostál a archív, graf. úprava Juraj Šramko, vyd. IKAR, a.s., Bratislava, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica
 • K. Komorová – Ľ. Jankovič: Knižná kultúra humanizmu a renesancie vo fondoch a zbierkach Slovenskej národnej knižnice
  Fot. Monika Struharňanská a Radoslav Ondrašovič, graf. úprava Monika Struharňanská, vyd. Slovenská národná knižnica, Martin, tlač Tlačiareň P+M, s.r.o., Turany
 • S. Lispuchová – A. Horváthová-Čisáriková: Posledný bohém
  Il. Jozef Danglár Gertli, fot. Peter Procházka a Dušan Kittler, graf. úprava Juraj Šramko, vyd. IKAR, a.s., Bratislava, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica
 • L. Kang – N. Pedersen: Šarlatáni
  Il. a fot. Workman Publishing Co. a Jakub Dvořák, graf. úprava Miroslava Magulová a Pergamen, s.r.o., Trnava, vyd. Vydavateľstvo RAK, s.r.o., Budmerice, tlač Polygrafické centrum, s.r.o., Bratislava

B. Krásna literatúra

 • F. Rojček: Mám to na malíčku
  Il. dobové ilustrácie, graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o., Martin, tlač P+M, s.r.o., Turany
 • M. Sľúková: Synchroironizovaný muž
  Il. Martina Sľúková, graf. úprava Milan Nedvěd, vyd. Vydavateľstvo BRAK, Bratislava, tlač Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice
 • E. Ondrejička: Za jedinou vetou
  Il. Karol Felix, graf. úprava Mária Rojko, vyd. IKAR, a.s., Bratislava, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica

C. Literatúra pre deti a mládež

 • J. Blažková: Mačky letia do Kanady
  Il. Martina Matlovičová, graf. úprava Mária Rojko, vyd. Vydavateľstvo BUVIK, s.r.o., Bratislava, tlač Róbert Jurových - NIKARA, Krupina
 • M. Ábelová: Pes Moko a jeho oko
  Il. Ivana Šáteková, graf. úprava Rado Bielený, vyd. Vydavateľstvo BRAK, Bratislava, tlač Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice
 • P. Urban: Povesti z Poľany a Podpoľania
  Il. Ján Kurinec, graf. úprava Igor Štrbík, vyd. Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o., Martin, tlač NEOGRAFIA, a.s., Martin
 • B. Němcová: Slovenské rozprávky a povesti I., II.
  Il. Igor Piačka, graf. úprava Mária Rojko, vyd. Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o., Bratislava, tlač Těšínská tiskárna, a.s., Český Těšín

D. Učebnice

 • Ľ. Demčáková: Škola v prírode
  Il. a graf. úprava Martin Hatala, vyd. LiberaTerra, s.r.o., Bratislava, tlač Tlačiareň P+M, Turany

E. Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie

 • BIBLIA
  Fot. Jan William Drnek, graf. úprava Mária Rojko a Studio Stará škola, s.r.o., Borovany, vyd. IKAR, a.s., Bratislava, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica
 • V. Rostoka: Cipár&Logo – et...c
  Il. Miroslav Cipár, fot. kolektív a archív, graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. Slovenské centrum dizajnu, Bratislava a Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bratislava, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica
 • Ľ. Longauer: Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918. 3. časť Mierny pokrok
  Fot. a skeny Ľubomír Longauer, Matej Longauer a archív, graf. úprava Ľubomír Longauer, vyd. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bratislava v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu, Bratislava, tlač NEOGRAFIA, a.s., Martin
 • D. Vlachová – V. Beskid: Michal Mráz
  Il. Michal Mráz, graf. úprava Mária Rojko, vyd. Galéria Čin Čin, Bratislava v spolupráci s Vydavateľstvom SLOVART, spol. s r.o., Bratislava, tlač FINIDR, s.r.o., Český Těšín
 • A. Hyža: Spiš
  Fot. Alan Hyža, graf. úprava Ivan Štora, vyd. arteA PPB, Bratislava, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica

F. Bibliofilské tlače

 • Alexander Sergejevič Puškin: Voľnosť
  Il. Miroslav Cipár, graf. úprava Peter Ďurík, návrh väzby Ľudmila Mlichová,  vyd. a tlač Peter Ďurík

G. Študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl

 • A. Hrehová: Idey vrhajúce tieň
  Il. a graf. úprava Alexandra Hrehová, vyd. Akadémia umení v Banskej Bystrici
 • Zabíjačka
  Il. a graf. úprava Nikoleta Némethová, vyd. Akadémia umení v Banskej Bystrici

Kolekcia prác študentov Školy umeleckého priemyslu, Košice:

 • Akvárium, il. a graf. úprava Miroslava Antolíková
 • Na samote, v lese, il. a graf. úprava Viktória Liptaiová
 • Neobyčajný deň, il. a graf. úprava Adam Smotrila
 • Píp Píp!, il. a graf. úprava Šimon Bakajsa
 • Príbeh o malom kabátiku, il. a graf. úprava Veronika Lešková