Medzinárodné sympózium BIB 2019

Medzinárodné sympózium BIB 2019

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Poštová banka, a.s.
pozývajú
na Medzinárodné sympózium BIB 2019

26. – 27. októbra 2019 o 10.00 hod, Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5, Bratislava

Téma sympózia je "Kult originálu ilustrácie vo svete digitálnej techniky".
 Medzinárodné sympózium BIB 2019 / BIB International Symposium 2019
Zborník zo sympózia si môžete prelistovať tu 
 
 

 

26.10.2019, 10.00

 1. Senka Vlahović                                        Srbsko / Serbia
 2. Steffen Larsen                                         Dánsko / Denmark
 3. Maríja Jesus Gil                                       Španielsko / Spain
 4. Jaana Pesonen                                         Fínsko / Finalnd

         20 min prestávka

 1. Isabella Mauro                                        Chorvátsko / Croatia
 2. Nadežda Bugoslavskaya                          Rusko / Russia
 3. Jimin Kim                                                 Južná Kórea / South Korea

45 min prestávka

 1. Tatyana Feeney                                       Írsko / Ireland
 2. Renáta Fučíková                                      Česká republika / Czech republic
 3. Ilana Elkad-Lehman                                 Izrael / Israel
 4. Brenda Dales                                           USA / USA
 5. Kirsten Bystrup                                        Dánsko / Denmark

27.10.2019, 10.00

 1. Ali Boozari                                               Irán / Iran
 2. Marija Ristić                                            Srbsko / Serbia
 3. Jana Čeňková                                          Česká republika / Czech republic
 4. Orna Granot                                            Izrael / Israel

 

20 min prestávka

 1. Luciana Grether                                      Brazília /  Brazil
 2. Mirjana Bajić                                           Srbsko / Serbia
 3. Manuela Vladić Maštruko                        Chorvátsko / Croatia
 4. Hossein Sheikh Rezaee                           Irán / Iran

 

Na sympóziu vystúpia:
 
Mirjana Bajić, Srbsko

Mirjana Bajić je umelecká historička (so zameraním na súčasné umenie), od roku 2012 pracuje ako kurátorka v galérii SULUJ, je uznávaná umelkyňa a pôsobí aj ako členka v  ULUPUDS, DIUS a AICA. Narodila sa v Zemune, kde aj ukončila školu. V období rokov 1989-93 pracovala ako kurátorka pre ULUPUDS a organizovala veľké podujatia   (Májová výstava, Medzinárodné bienále ilustrácii Zlaté pero Belehradu, Pražské Quadrenniale). V rokoch 2007 a 2009 bola kurátorkou medzinárodnej časti 49. a 50. Zlatého pera v Belehrad, je autorkou úvodníka v katalógu, ktorý bol v roku 2007 publikovaný na webovej stránke IBBY. Jej profesionálne aktivity sú rozdelené do niekoľkých častí: noviny, prezentácie, štúdie, eseje, úvodníky do katalógov individuálnych a skupinových výstav. Je autorkou výstavných projektov, zúčastňuje sa medzinárodných kongresov (Amsterdam 1996), seminárov a je členkov porôt a fór. Vo svojej bibliografii má 40 úvodníkov k sólo výstavám, ktoré boli publikované v Srbsku, Taliansku, Grécku, Rumunsku, Francúzsku a na Srí Lanke.

 

Ali Boozari, Irán

Pôsobí ako asistent na Katedre grafického dizajnu a ilustrácie Univerzity umení v Teheráne. Publikoval viacero článkov v oblasti knižnej ilustrácie v Iráne. Pracuje aj ako ilustrátor. Jeho ilustrácie boli prezentované vo viacerých krajinách a získal za ne viacero ocenení. Bol kurátorom viacerých výstav venovaných ilustrácii v rôznych krajinách. Aktívne sa zúčastnil kongresov zameraných na umenie a literatúru pre deti. Bol aj členom medzinárodných porôt v súťažiach zameraných na ilustračnú tvorbu pre deti.

 

Nadežda Bugoslavskaya, Rusko

V r. 1991 absolvovala štúdium na Moskovskom štátnom inštitúte umenia Vl. Surikova. Od r. 1992 do r. 2001 pôsobila ako pedagogička a zároveň ilustrovala knihy. Od r. 2001 sa venuje len ilustrácii kníh. Spolupracuje s moskovskými vydavateľstvami AST, Makhaon a Labyrinth. Ilustrovala knihy Astrid Lindgrenovej, Karla Čapka, Ludwiga Jerzyho Kerna, Joela Harrisa, Samuela Maršaka, Yuzu Aleškovkého a ďalších autorov. Jej diela sa vystavujú na moskovských a medzinárodných výstavách. Od roku 1994 je členkou Moskovského zväzu výtvarných umelcov.

 

Kirsten Bystrup, Dánsko

Pôsobila mnoho rokov ako knihovníčka v Dánskom centre pre detskú literatúru, ako editorka knižných anotácií pre verejné knižnice a ako knihovníčka pre deti vo verejných knižniciach. Magisterský titul v odbore detská literatúra a magisterský titul v odbore pedagogika získala v r. 2006. Pôsobila ako lektorka v oblasti obrázkovej knihy pre deti napr. na doškoľovacích kurzoch pre pracovníkov školských knižníc, zúčastnila sa na sympóziách BIB, naposledy v r. 2015, publikovala recenzie obrázkových kníh v dánskych časopisoch a popredných dánskych novinách Politiken, písala články o ilustrátoroch, najnovšie na tému „Svend Otto S. a obrázkové knihy“ v Billedfortælleren Svend Otto S., Gyldendal 2016. Bola členkou poroty Ceny Hansa Christiana Andersena 2015, Medzinárodnej poroty BIB 2007, v r. 1989-1997 bola členkou poroty výročnej Ceny pre ilustrátora, ktorú udeľuje Dánske ministerstvo kultúry.

 

Brenda Dales,  USA

Brenda Dalesová žije v Spojených štátoch a vyučuje detskú literatúru na Univerzite Miami v Oxforde v Ohiu. Je členkou Únie detskej knihy  v Spojených štátoch(USBBY), ktorá je americkou sekciou IBBY. Dva roky pracovala pre výbor Vynikajúce medzinárodné knihy (OIB), ktorému aj dva roky predsedala. V rokoch 2016 a 2017 pracovala pre Výbor významných kníh pre deti, ktorý patrí pod Asociáciu knihovníckych služieb pre deti (ALSC), ktorá je divíziou Americkej knihovníckej asociácie.  V poslednej dobe bola členkou plánovacieho výboru “Porozprávaj ľudský príbeh”, výstavy originálov Afroamerických obrázkových kníh pre deti, ktorá sa konala na Univerzite Miami na jar v roku 2018. Hodnotí detské knihy, napísala viacero článkov a príspevkov do publikácií o detskej literatúre, na národnej a medzinárodnej úrovni pracovala na tvorbe prezentácií a plagátov na prezentácie o detských knihách.

 

Orna Granot, Izrael

Pracuje ako kurátorka ilustrovaných kníh pre deti a vedúca knižnice ilustrácií v Krídle Ruth Youth, ktoré patrí k izraelskému múzeu v Jeruzaleme. Je kurátorka, výskumníčka a pedagogička. Venuje sa histórii ilustrácie ako aj histórii detských ilustrovaných kníh. Učí na Umeleckej akadémii Bezalel ako aj na Shenkarovej vysokej škole umenia a dizajnu. Je predsedníčkou poroty izraelského múzea, ktorá udeľuje  Cenu Bena Yitzhaka za ilustráciu detskej knihy. Pracovala ako kurátorka mnohých výstav ilustrácií ako aj dvoch hlavných výstav v Krídle: Všetko najlepšie (2015) a Mačky & psy (2017) a bola aj kurátorkou izraelského pavilónu v Bologni (2014). Ukončila štúdium detskej literatúry na Simmonsovej univerzite a históriu umenia na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme. Žije v Ramat Gane aj so svojim manželom, dvoma dcérami a jedným milým, ale bláznivým psom.   

 

Luciana Grether, Brazília

Luciana Grether je brazílska ilustrátorka a učiteľka v oblasti umenia a dizajnu. Ilustrovala knihy pre rôzne vydavateľstvá a niektoré z nich vybrala vláda do čitateľských programov. Boli aj súčasťou  Veľtrhu detských kníh v Bologni, Bienále Ilustrácií Bratislava, Zlatého pera v Srbsku a Medzinárodného literárneho festivalu  Paraty. Ilustrovala úvodnú znelku seriálu Joia Rara pre televíziu Rede Globo ako aj knihu k  tej istej televíznej show A vida de Buda. Spolupracovala na ilustráciách do novín  Jornal do Brasil. Prednášala na Casa do Brasil v Mníchove, na UAL (Autonómna univerzita v Lisabone), viedla ilustračné workshopy počas literárnych týždňov na školách a v knižniciach. Nedávno predstavila svoje práce v rádiu a v televíznych programoch. 

 

Tatyana Feeney, Írsko

V roku 2018 ukončila štúdium  ilustrácie na Hertfordshirskej univerzite. V roku 1993 získala čestný diplom na Umeleckom inštitúte v Atlante, kde sa venovala princípom dizajnu a výroby. Venovala sa aj štúdiu histórie umenia. Napísala niekoľko kníh pre deti, ktoré aj ilustrovala ako napríklad Ponožky pre pána Vlka, Malý slon sa kúpe, Malý zajko a jeho modrá perina…Okrem toho ilustrovala aj mnoho kníh od iných autorov.  Zúčastnila sa viacerých  výstav a v roku 2017 vystavovala aj na Bienále ilustrácií v Bratislave. Za svoje práce získala niekoľko cien a ocenení a je členkou viacerých organizácií. Od roku 2016 je členkou výboru IBBY.

 

Renáta Fučíková, Česká republika

Štúdiá absolvovala na Vysokej umeleckopriemyselnej škole v Prahe na Katedre ilustrácie a úžitkovej grafiky. Ilustruje knihy, upravuje klasické príbehy do podoby komiksov, navrhuje známky a v posledných rokoch autorsky vytvorila obrázkovú knihu o histórii a živote mimoriadnych osobností. Získala početné národné aj zahraničné ocenenia a bola zapísaná na Čestnú listiny IBBY a nominovaná na Pamätnú cenu Astrid Lindgrenovej. Ilustrovala rozprávky (Bratov Grimmovcov, Hansa Christiana Andersena, Oscara Wildea ako aj čínske, keltské a arabské rozprávky), Kroniky Narnie od C. S. Lewisa, Staré povesti české a moravské od A. Ježkovej, Príbehy českých kniežat a kráľov od A. Ježkovej, Mojmír, Cesta pravého kráľa od R. Štulcovej, Vianoce od J. Krčeka, Krajiny domova od V. Cíleka a mnohé ďalšie príbehy.

 

María Jesus Gil Iglesias, Španielsko

María Jesús Gil pracuje ako redaktorka a učiteľka. V rokoch 1996 až 2000 bola členkou výkonného výboru IBBY a pôsobila aj ako prezidentka jeho španielskej sekcie (2009-11). Predsedala 32. kongresu IBBY, ktorý sa konal v roku 2010 v Santiago de Compostela.  V rokoch 2008 a 2010 bola členkou poroty Ceny  Hansa Christiana Andersena a v roku 2014 bola členkou poroty na Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). Pôsobí aj ako konzultantka pre spoločnosť Čínska detská tlač a publikovanie (CCPPG). Získala cenu Chen Bochui za kultúrny prínos na Veľtrhu detských kníh v Šanghaji  (2016) ako aj čestné členstvo v IBBY (2018).

 

Jimin Kim, Južná Kórea

Jimin Kim je autorka obrázkových kníh a ilustrátorka zo Soulu. Rada tvorí príbehy a premieňa ich do formátu obrázkovej knihy. Momentálne pracuje na experimentálnej forme obrázkovej knihy a uvedení konceptu umeleckej knihy do oblasti obrázkových kníh. Vyštudovala  ilustráciu a komunikačný dizajn na Kingstonskej univerzite vo Veľkej Británii. Za ilustrácie ku knihe Schovaj a hľadaj  vyhrala na Bienále ilustrácií v Bratislave v roku 2017 cenu Zlaté jablko a v roku 2016 cenu Purpurový ostrov na Nami Island International Picture Book Illustration Concours. So Schovaj a hľadaj vyhrala aj v kategórii Nový talent Cenu svetovej ilustrácie na AOI v roku 2016.

 

Steffen Larsen, Dánsko

Niekoľko rokov študoval históriu a od začiatku r. 1972 pracoval ako kritik detskej literatúry pre popredné dánske noviny. V súčasnosti pracuje pre Politiken, významné kultúrne periodikum v Dánsku a píše aj do odborných časopisov napr. Børn & Bøger (deti & knihy). Mal veľa prezentácií na tému detskej literatúry pre knihovníkov, učiteľov a iných odborníkov a popri množstve článkov do  časopisov napísal dve knihy.
Je členom Dánskej sekcie IBBY a je pravidelným účastníkom BIB. Bol členom poroty BIB 2005 a členom poroty TI v Tallinne a v Dánsku zorganizoval výstavu iránskych ilustrácií. Viac ráz sa zúčastnil na sympóziu BIB.

 

Ilana Elkad-Lehman, Izrael

je prezidentkou IBBY, Medzinárodnej únie pre detskú knihu v Izraeli. Pracovala ako dekanka na Multidisciplinárnej fakulte na Univerzite Levinského v Izraeli, neskôr pôsobila ako profesorka na tej istej univerzite a ako výskumníčka pracovala pre Inštitút MOFET v Tel Avive. Je  veľmi aktívna vo vydavateľskej činnosti, vydala dve vlastné knihy, spolupracovala na ďalších troch (v hebrejčine) a napísala príspevky do mnohých akademických časopisov (v hebrejčine a v angličtine). Zameriava sa na kvalitatívne výskumné metódy, hebrejskú literatúru a detskú literatúru a venuje sa štúdiu literatúry. Momentálne pracuje na výskume zameranom na procesy čítania, identitu a čítanie, venuje sa výučbe literatúry holokaustu, knižným klubom, rozvoju myslenia a prínosu literárneho výskum do kvalitatívneho. Je aktívnou členkou ARLE, Medzinárodnej asociácie pre výskum vzdelania v prvom jazyku. 

 

Manuela Vladić Maštruko, Chorvátsko

V Záhrebe pokračovala v štúdiách, ktoré ukončila v roku 1985 na Akadémii výtvarných umení v triede profesora Ferdinanda Kulmera. V Chorvátsku aj v zahraničí mala viaceré individuálne aj kolektívne výstavy. Popri profesionálnej činnosti v oblasti umenia vedie praktický výskum zameraný na vizuálne vyjadrovanie a kreativitu človeka. Je autorkou početných multimediálnych umeleckých projektov pre deti aj dospelých. Napísala a ilustrovala 12 pôvodných obrázkových kníh pre deti a napísala viaceré články o umení. V r. 2014 Manuela založila a spoluorganizovala neziskovú organizáciu ARTEINSULA. Jej kontinuálny multimediálny projekt „Ostrov detstva“ (začal v r. 2008) je venovaný deťom a ľuďom na menších chorvátskych ostrovoch, ktorý sa realizuje prostredníctvom prezentácií jej obrázkových kníh, výtvarných tvorivých dielní a výstav. Za svoje práce získala viaceré ocenenia. Je členkou Spoločnosti chorvátskych výtvarníkov a Chorvátskeho združenia nezávislých výtvarníkov.

 

Isabella Mauro , Chorvátsko

Narodila s v roku 1974. V roku 2000 vyštudovala odbor Chorvátsky jazyk a literatúra a v roku 2002 knihovníctvo na Fakulte filozofie v Záhrebe. Od roku 2003 pracuje ako kvalifikovaná knihovníčka v oddeleniach pre detskú literatúru a literatúru pre dospelých v mestských knižniciach v Záhrebe. Zúčastňuje sa mnohých projektov: viedla IT literárny workshop, bola členkou rady Literárneho piatkového výboru, členkou programového a organizačného výboru Chorvátskej noci knihy, koordinátorkou národného projektu výstav fotografii. Od roku 2016 vedie Chorvátky program prezentácie ilustrátorov v Galérii mestskej knižnice v Záhrebe a od roku 2018 vedie Chorvátske centrum detskej knihy, chorvátsku sekciu IBBY (Medzinárodná únia pre detskú knihu) v knižniciach v Záhrebe. 

 

Jaana Pesonen, Fínsko

Jaana Pesonenová (Phd) pracuje ako výskumníčka a pedagogička na univerzite v Helsinkách vo Fínsku. Zaoberá sa interkulturálnou výučbou a vo výskume sa venovala kultúrnym rozdielom v detskej literatúre a hlavne tomu, ako sa zobrazujú a realizujú vo vzťahu k normám. K jej publikáciám patria národné a medzinárodné články k témam týkajúcich sa napríklad inakosti a neprijímania obrázkových kníh. Vo svojej štúdii Multikulturalizmus ako výzva pre súčasné fínske obrázkové knihy. Nové zobrazenie sociokultúrnych kategórií (2015) skúmala didaktickú kvalitu ako aj antirasistické stratégie v literatúre pre deti. Momentálne sa venuje štúdiu príbehov utečencov v obrázkových knihách bez slov (tichých knihách). 

Hossein Sheikh Rezaee, Irán

Hossein Sheykh Rezaee je docentom filozofie. Jeho veľkým záujmom, ktorý je mimo jeho akademického pôsobenia, je detská literatúra. Viac ako 20 rokov je členom Rady detskej knihy v Iráne (CBC), národnej pobočky  IBBY. Zaujíma ho a angažuje sa v programe Filozofia pre deti (P4C). Viedol rôzne workshopy pre tútorov ako aj študentov, aby im predstavil tento program a povzbudil ich v ich filozofickom myslení. V rokoch 2014, 2016 a 2018 bol vedeckým riaditeľom prvých troch národných konferencií CBC na tému Detská literatúra a detstvo.

 

Marija Ristić, Srbsko

Štúdium ukončila v Zemune. V súčasnosti je doktorandkou na Filozofickej fakulte (Katedra histórie umenia) v Belehrade. Od r. 2009 je členkou Klubu členov Národného múzea. Od r. 2014 do r. 2016 bola na stáži v Pavilóne umenia 'Cvijeta Zuzorić'. Posledné tri roky sa zúčastňuje na organizovaní umeleckých kolónií v Srbskej republike. Jej profesionálne aktivity zahŕňajú písanie esejí, úvodov do katalógov a ku kolektívnym výstavám. Je autorkou štyroch výstav a v súčasnosti je kurátorkou podujatia Belehradské zlaté pero 2017 - medzinárodného bienále prehliadky ilustrácií, ktoré organizuje Združenie úžitkového umenia a dizajnu Srbska (ULUPUDS).

 

Senka Vlahović, Srbsko

Venuje sa dizajnu, ilustrácii kníh, teórii ilustrácie ako aj fotografii, maľbe, video umeniu, experimentuje s rôznymi médiami a oblasťami ich aplikácie v umení. Absolvovala štúdium aplikovanej fotografie (2007) a špecializácie na ilustráciu kníh (2011) na Vysokej škole technickej pre odborné štúdiá v Novom Sade. Magisterské štúdium ukončila na Akadémii umenia v Belehrade (2015), špecializácia video-ilustrácia. Je zakladateľkou, riaditeľkou a členkou poroty Festivalu ilustrácie kníh „BookILL Fest“ v Novom Sade. V r. 2013 publikovala knihu „O ilustrovaní kníh poézie: história, teória a prax“. V r. 2015 publikovala knihu „VIDEO-ILUSTRÁCIA KNIHY: Nový pohľad na ilustráciu a budovanie imidžu knihy vo verejnosti", za ktorú získala ocenenie za najlepšiu knihu v kategórii teórie a vizuálnej komunikácie na 60. Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Belehrade v r. 2015.
V r. 2015 za zúčastnila Medzinárodného sympózia v rámci Bienále ilustrácií Bratislava. Navrhla a ilustrovala obálky viac ako 300 kníh, ktoré publikovalo Banátske kultúrne stredisko v Novom Miloševe, kde pôsobí ako umelecká riaditeľka. Mala 26 samostatných a kolektívnych výstav v Srbsku a zahraničí.

 

Ildiko Wittmann, Maďarsko

Vyštudovala žurnalistiku a odbor maďarskej literatúry pre deti na univerzite vo Veľkej Británii. Detskej literatúre sa začala venovať v roku 2003, keď navštívila Flámsko a pozrela si vystavené ilustrácie z detských kníh. V tom istom roku začala písať články o detskej literatúre pre detský literárny časopis Csodaceruza. Pracuje ako koordinátorka Maďarského inštitútu detskej literatúry už od jeho založenia v roku 2012. Každý rok sa venuje mnohým projektom: nominácie ALMA, organizácia každoročnej súťaže Maďarskej detskej knihy, organizácia medzinárodných spoluprác a miestnych podujatí. Od roku 2015 rozhoduje tento inštitút aj o maďarských nomináciách na BIB. 

 

 


 

 

Galéria

Kalendár podujatí

2023


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Program na stiahnutie

V PONDELOK JE BIBIANA ZATVORENÁ