Skočiť na hlavný obsah
Ocenené ilustrácie BIB 2023

Ocenené ilustrácie BIB 2023

Desaťčlenná medzinárodná porota, ktorej predsedala pani Margaret Anne Suggs z Írska, hodnotila 2072 originálov ilustrácií. Medzinárodná porota zložená z odborníkov z oblasti knižnej kultúry udelila ceny najlepším ilustrátorom – Grand Prix, 5 Zlatých jabĺk, 5 Plakiet.

Zasadala v zložení: Pani Amanda Ariawan, Indonézia; pani Orna Granot, Izrael; pani Renate Habinger, Rakúsko; pani Chen Hui, Čína; pán Vladimír Král, Slovensko; pán Odilon Moraes, Brazília; pani Gundega Muzikante, Lotyšsko; pani Susanne Sandström, Švédsko; pani Margaret Anne Suggs, Írsko; pán Kiril Zlatkov, Bulharsko.

Víťazkou Grand Prix BIB 2023: Paloma Valdivia Čile/Chile

Zlaté jablko BIB´23/Golden Apple BIB´23: Anete Bajāre-Babčuka Lotyšsko/Latvia Xunru Chen Čína/China Maeva Rubli Švajčiarsko/Switzerland Maya Shleifer Izrael/Israel Daniel Torrent Španielsko/Spain

Plaketa BIB´23 / BIB´23 Plaque: Anna Cunha Brazília/Brazil Lucie Lučanská Česko/Czech Republic Sanna Pelliccioni Fínsko/Finland Jaan Rõõmus Estónsko/Estonia Vendi Vernić Chorvátsko/Croatia

Čestné uznanie pre vydavateľa BIB´23/Honorary Mention for the Publisher BIB´23: Sakyejul Publishing Ltd Kórejská republika/Republic of Korea

Tara books India/India

Na BIB 2023 boli udelené tradične aj neštatutárne ceny.

Detská porota Bienále ilustrácií Bratislava 2023 zasadala 2. októbra 2023 v tomto zložení: Viktória Rusňáková, Sofia Mária Danielovičová, Ema Dadová, Alena Koutná, Sofia Slavkovská, Martin Ovečka. Za predsedu si deti zvolili: Viktóriu Rusňákovú.

Cena detskej poroty BIB´23/Children´s Jury Award BIB´23: Nada Serafimovic Srbsko/Serbia

Cena primátora hlavného mesta Bratislavy BIB´23 /Award of the Mayor of the Capital City Bratislava BIB´23: Simona Smatana Slovensko/Slovakia

Cena 365.bank/365.bank Award (za celoživotné dielo): Ondrej Zimka Slovensko/Slovakia

Galéria