História

História

Ideou vzniku súťažnej prehliadky originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež sa zakladatelia zaoberali už začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia. Tak vznikla v roku 1965 celoštátna československá výstava s názvom Ilustrácie pre deti Bratislava, ktorú považujeme za nultý ročník a predchodcu Bienále ilustrácií Bratislava. Stalo sa prvým podujatím, ktoré umožnilo široké porovnanie ilustračnej tvorby pre deti a mládež v rámci Československa a prvou výstavou, ktorá ponúkla porovnanie originálov ilustrácií s hotovým knižným dielom. Zúčastnilo sa na nej 37 českých a slovenských ilustrátorov.

Už o dva roky – v roku 1967 – sa uskutočnil I. ročník Bienále ilustrácií Bratislava (BIB). Medzi jeho zakladateľov patria: JUDr. Dušan Roll, akad. maliar Miroslav Cipár, akad. maliar Albín Brunovský a ďalší nadšenci ilustrácií kníh pre deti. Na prvom ročníku sa zúčastnilo 320 ilustrátorov z 25 krajín a na zatiaľ ostatnom BIB 2019 to bolo 416 autorov ilustrácií zo 47  krajín. Doteraz sa dá BIB považovať za najväčšie nekomerčné podujatie svojho druhu na svete. Organizátori bratislavského bienále mali od začiatku viac zámerov. Nešlo len o vytvorenie možnosti prezentácie najlepších diel z krajín s bohatou knižnou kultúrou v oblasti ilustrácií pre deti, ale chceli zároveň poskytnúť priestor ilustrátorom z rôznych krajín prezentovať svoje diela odborníkom a vydavateľom zo sveta. Nezanedbateľným zámerom je od vzniku bienále pritiahnuť pozornosť detských divákov. V priebehu 27 ročníkov BIB sa tu prezentovalo 8 369 ilustrátorov zo 112 krajín s 65 573 originálmi ilustrácií z viac ako 10 000 kníh.

Medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií kníh pre deti Bienále ilustrácií Bratislava je najvýznamnejším podujatím, ktoré organizuje BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti. Bienále sa koná pod záštitou UNESCO a Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY), s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a BIBIANA je jeho hlavným organizátorom. Koná sa každý nepárny rok na jeseň v septembri a októbri v hlavnom meste Slovenska v Bratislave. Je to najvýznamnejšie podujatie výtvarného umenia a ilustrácie pre deti v celosvetovom kontexte. Každý druhý rok sa na ňom stretáva to najlepšie z ilustrátorskej oblasti.

V priebehu BIB prezentujú svoju tvorbu samostatnou výstavou aj držitelia ceny H. Ch. Andersena za literatúru a za ilustrácie. Takisto na BIB prezentujeme tvorbu nežijúceho slovenského autora, ktorý významnou mierou prispel k rozvoju ilustračného umenia na Slovensku. Neodmysliteľnou súčasťou BIB je Medzinárodné sympózium BIB, ktoré sa koná od začiatku tohto podujatia. V roku 1985 bol založený medzinárodný BIB-UNESCO Workshop Albína Brunovského pre mladých ilustrátorov z rozvojových krajín v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave. Zo začiatku ho viedol významný slovenský ilustrátor, jeden zo zakladateľov slovenskej ilustrátorskej školy, profesor Albín Brunovský. Aj v súčasnosti ho vedú renomovaní slovenskí ilustrátori. Na workshope sa doteraz zúčastnilo 135 mladých ilustrátorov z 50 krajín a vytvorili viac ako 400 originálov ilustrácií. Okrem už spomínaných aktivít sú súčasťou bienále aj ďalšie sprievodné výstavy, divadlá, animovaná tvorba a výtvarné tvorivé dielne.

Originály ilustrácií hodnotí medzinárodná odborná porota, ktorá je zložená z teoretikov výtvarného umenia, ilustrátorov, vydavateľov a knihovníkov. Je to zoskupenie 6 –12 členov z rôznych krajín, kontinentov a rôznych kultúr.  Porota rozdeľuje 11 prestížnych cien – Grand Prix BIB, päť Zlatých jabĺk BIB a päť Plakiet BIB. Okrem toho môže udeliť Čestné uznanie vydavateľstvu za významný vydavateľský počin. Autor, ktorý získa najvyššie ocenenie  Grand Prix BIB, má právo predstaviť sa samostatnou výstavou na nasledujúcom ročníku BIB a stáva sa aj členom medzinárodnej poroty BIB.

BIB však nie je len súťažná prehliadka originálov ilustrácií v Bratislave. Ilustračnú tvorbu pre deti a mládež prezentujeme aj v iných mestách Slovenska a, samozrejme, aj za slovenskými hranicami. Spolupracujeme s medzinárodnými organizáciami, inštitúciami, slovenskými kultúrnymi inštitútmi v zahraničí a slovenskými veľvyslanectvami vo svete, zúčastňujeme sa na knižných veľtrhoch a takto propagujeme kvalitnú ilustračnú tvorbu pre deti po celom svete.

Mgr. Viera Anoškinová,

Vedúca sekretariátu BIB

Kalendár podujatí


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Program na stiahnutie

V PONDELOK JE BIBIANA ZATVORENÁ