Najkrajšie knihy Slovenska 2019

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti je hlavným usporiadateľom súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2019.

Súťaž vyhlasujeme spolu s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku.

V súťaži sa hodnotí výtvarná a grafická stránka kníh, ako aj úroveň ich polygrafického spracovania. Knihy z produkcie roku 2019 môžete prihlásiť do súťaže, ak pošlete do 31. 1. 2020 bezchybný výtlačok knihy spolu s kompletne vyplnenou prihláškou na adresu: BIBIANA, Panská 41, 815 39 Bratislava s označením súťaže NKS 2019.

<--break->Prihlášku štatút nájdete tu, alebo Vám ju Sekretariát NKS pošle na požiadanie – kontakt:

L. Obuchová, tel.: 02/20 467 173 , e-mail: lucia.obuchova@bibiana.sk

Po termíne uzávierky súťaže sekretariát knihy neprijíma (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky).