Knižnica

Knižnica

Events for Library

29.06.2018 - 19. 9. 2018

ZMYSEL TO MÁ AJ BEZ ZMYSLOV

Knižnica BIBIANY v spolupráci s Medzinárodnou úniou pre detskú knihu (IBBY) uvedú výnimočné knihy o deťoch s postihnutím zo zbierok IBBY a BIBIANY. Prostredníctvom hry, pri ktorej plnia úlohy v koži dieťaťa s postihnutím, spoznávajú návštevníci hrdinov výnimočných kníh.

17.05.2018 - 17. 5. 2018

Slávnostné odovzdávanie cien súťaže NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2017

           Súťaž je pokračovateľom tradície založenej v roku 1965, ktorá od svojho vzniku sleduje zámer zvyšovať výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania kníh. Hlavným usporiadateľom súťaže je BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, spoluusporiadateľmi sú: Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku.

      Cieľom súťaže je podporiť a oceniť...

30.01.2018 - 8. 3. 2018

Českí a slovenskí ilustrátori ocenení na BIB 1967–2017

Putovná výstava, ktorú spolu s BIBIANOU pripravil Památník Národního písemnictví:

01.03.2018 - 5. 4. 2018

EURÓPSKE ROZPRÁVKY- Bučany

Ľudové rozprávky krajín Európskej únie zo zbierok BIBIANY

25.01.2019 - 25. 1. 2020

OD UCHA K UCHU

Kreatívny workshop využíva rôzne formy zvukových podnetov na rozvoj predstavivosti a podporu kultivovaného čítania s aktívnym zapojením účastníkov workshopu.

07.12.2017 - 7. 12. 2017

Odovzdávanie Národných cien za knižnú tvorbu pre deti

V budove Slovenského rozhlasu na Mýtnej sa 7. decembra konalo slávnostné odovzdávanie národných cien za knižnú tvorbu pre deti a mládež. Cenu Ľudovíta Fullu 2017 „za kreatívny prístup k ilustrovaniu kníh, v ktorom umelecky spája ilustrácie s celkovým grafickým dizajnom” získala mladá ilustrátorka Daniela Olejníková. Cenu udelil Fond výtvarných umení, Slovenská sekcia IBBY a Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti a mládež. 

Cenu odovzdali: PhDr....

NAJKRAJŠIE A NAJLEPŠIE DETSKÉ KNIHY JESENE 2017

Súťaž Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy na Slovensku vstúpila do ďalšieho ročníka. Odborné poroty zostavené organizátormi súťaže BIBIANOU a Slovenskou sekciou IBBY ukončili hodnotenie kolekcie kníh za jeseň 2017.

07.09.2017 - 7. 9. 2017

PLAKETA ĽUDMILY PODJAVORINSKEJ 2017

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti a Slovenská sekcia IBBY udeľujú

PLAKETU ĽUDMILY PODJAVORINSKEJ  doc. PhDr. MILENE ŠUBRTOVEJ, CSc.

za intenzívnu spoluprácu s BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti a za prehlbovanie vzájomných kontaktov medzi českou a slovenskou literatúrou pre deti a mládež

PLAKETU ĽUDMILY PODJAVORINSKEJ Ellisovi Vanceovi

za vynikajúcu spoluprácu s Bienále...

22.06.2017 - 22. 6. 2017

Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta jesene a zimy 2016 na Slovensku

Súťaž Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta jesene a zimy 2015 na Slovensku už tradične vrcholila slávnostným odovzdávaním ocenení tvorcom víťazných kníh.

05.09.2017 - 6. 9. 2017

KONFERENCIE O ČÍTANÍ PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ

BIBANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Slovenská sekcia IBBY a Ústav slovenskej literatúry SAV

...

08.06.2017 - 8. 6. 2017

Na vandrovke v Piešťanoch

Program pre predškolákov z Piešťan vychádzal zo spoločnej dramatizácie rozprávky Ako šlo vajce na vandrovku z knižky vydavateľstva Buvik, a následnej výtvarnej aktivity.

Bol sprievodným programom výstavy Európske rozprávky.

02.06.2017 - 2. 6. 2017

NAJKRAJŠIE A NAJLEPŠIE DETSKÉ KNIHY ZIMY 2016

Odborné poroty zostavené organizátormi súťaže - BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti a Slovenskou sekciou IBBY - ukončili hodnotenie kolekcie kníh za zimu 2016.

 

Výtvarná porota vybrala ako najkrajšie detské knihy zimy:

Zdenka Kulišková: Čáry-máry fuk!, ilustroval Juraj...

Stránky

Kalendár podujatí


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Program na stiahnutie

V PONDELOK JE BIBIANA ZATVORENÁ